uitgelicht 3, kleinschalig onderwijs, onderwijs

De Universiteit Utrecht werkt intensief samen met vele partijen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Meer over onze partners.

Daarnaast kent de Universiteit een aantal samenwerkingsverbanden die specifiek zijn gericht op onderwijs:

Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht werken op veel vlakken samen. Zij ondersteunen gezamenlijk de 150 Utrechtse studentenorganisaties en organiseren iedere zomer de Utrechtse Introductie Tijd voor alle Utrechtse eerstejaarsstudenten. Daarnaast kunnen studenten in Utrecht gelijktijdig hun bachelordiploma onderwijskunde én hun lesbevoegdheid voor het primair onderwijs verwerven in de academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). 

Pre-masters

De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben gezamenlijk een aantal pre-masters ontwikkeld. Studenten van de HU kunnen direct na het afronden van hun hbo-opleiding starten met een masterprogramma aan de Universiteit Utrecht.

Erasmus+ Programme

Het Erasmus+ Programme wil de kwaliteit van het Europese hoger onderwijs verbeteren en promoten. Hiertoe stimuleert het programma de samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs binnen en buiten de EU en worden beurzen verstrekt aan deelnemers uit niet-EU-/EER-landen.

Eindhoven-Utrecht Science and Technology student award

De Universiteit Utrecht heeft een strategische alliantie met de TU Eindhoven. De Eindhoven-Utrecht Science and Technology student award stimuleert en beloont studenten die op een originele manier gebruik maken van de complementaire kennis van deze organisaties. Meer over de Eindhoven-Utrecht Science and Technology student award

Professionalisering onderwijsinstellingen

Informatie over onderdelen van de universiteit die gericht zijn op professionalisering van onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs, voortgezet onderwijs en primair onderwijs.

Graduate School of Teaching

De Graduate School of Teaching verzorgt in nauwe samenwerking met scholen lerarenopleidingen en educatieve minors in 18 schoolvakken.