centrum voor onderwijs en leren

Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU)

In het Centrum voor Onderwijs en Leren werken alle onderdelen van de universiteit samen die gericht zijn op professionalisering van onderwijsinstellingen.

Denk hierbij aan professionalisering van docenten, ontwikkeling van lesmaterialen en onderzoek van leerprocessen voor hoger onderwijs, voortgezet onderwijs en primair onderwijs.

Wetenschapsknooppunt

Wetenschapsknooppunt

Het Wetenschapsknooppunt is hét loket voor voortgezet onderwijs, basisonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

We verbinden scholen, lerarenopleidingen, Universiteitsmuseum en wetenschappers met elkaar. Door samen te werken ontstaat er meer wetenschapscommunicatie gericht op het onderwijs.

Scholen en de UU

Scholennetwerk

In het Scholennetwerk werkt de universiteit samen met scholen en andere partners in het onderwijsveld aan goed onderwijs.