Kennis en kunde omzetten in maatschappelijke en commerciёle toepassingen

Kennisvalorisatie is het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Klimaatverandering, ziektebestrijding, duurzame energie en veranderende familierelaties zijn voorbeelden van maatschappelijk relevant onderzoek van Utrechtse wetenschappers. Er wordt samengewerkt op basis van contractresearch, in projecten en in kennisconsortia. Ook zijn diverse onderzoekers een eigen bedrijf gestart.

Utrecht VC

Utrecht VC is het valorisatieprogramma van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het programma brengt organisaties en onderzoekers bij elkaar. Samen realiseren zij kennisuitwisseling en helpen ze economische en/of maatschappelijke waarde te creëren. Het doel van valorisatie is deze kennis en kunde om te zetten in maatschappelijke en commerciёle toepassingen.

UU-Publiprijs

Ieder jaar beloont de Universiteit Utrecht de wetenschapper die het meest prominent in de media is geweest en daar zelf actief aan heeft bijgedragen. De Universiteit Utrecht wil zo wetenschappers stimuleren om publiciteit te genereren voor hun onderzoek en deel te nemen aan het maatschappelijk debat. De UU-Publiprijs bestaat uit een budget voor het maken van een video over het onderzoek van de wetenschapper ten behoeve van publiciteit.

Kennisbits

Kennisbits is de website waarop de maatschappelijke waarde van het onderzoek van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht wordt samengebracht. 

Onder het motto 'Hapklare stukjes maatschappelijke waarde' 
presenteert Kennisbits toegankelijke case studies over kennisvaloriatie.