Kennisvalorisatie

Kennis en kunde omzetten in maatschappelijke en commerciёle toepassingen

Kennisvalorisatie is het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Klimaatverandering, ziektebestrijding, duurzame energie en veranderende familierelaties zijn voorbeelden van maatschappelijk relevant onderzoek van Utrechtse wetenschappers. Er wordt samengewerkt op basis van contractresearch, in projecten en in kennisconsortia. Ook zijn diverse onderzoekers een eigen bedrijf gestart.

UU-Publiprijs

Ieder jaar beloont de Universiteit Utrecht de wetenschapper die het meest prominent in de media is geweest en daar zelf actief aan heeft bijgedragen. De Universiteit Utrecht wil zo wetenschappers stimuleren om publiciteit te genereren voor hun onderzoek en deel te nemen aan het maatschappelijk debat. De UU-Publiprijs bestaat uit een budget voor het maken van een video over het onderzoek van de wetenschapper ten behoeve van publiciteit.