Kennisvalorisatie

Kennis en kunde omzetten in maatschappelijke en commerciёle toepassingen

Kennisvalorisatie is het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Klimaatverandering, ziektebestrijding, duurzame energie en veranderende familierelaties zijn voorbeelden van maatschappelijk relevant onderzoek van Utrechtse wetenschappers. Er wordt samengewerkt op basis van contractresearch, in projecten en in kennisconsortia. Ook zijn diverse onderzoekers een eigen bedrijf gestart.