Contact over samenwerken

Wij geloven sterk in de waarde van het samenbrengen van ideeën. Onderstaande organisaties helpen om de juiste gesprekspartner voor jouw vraag te vinden.

Research Support Offices

Iedere faculteit heeft een Research Support Office (RSO) die onderzoekers ondersteunt bij het gehele proces van het verwerven van subsidies. Denk aan advies, informatie, meelezen, voorbeelden, hulp met de begroting, datamanagement, ethische vragen, administratieve gegevens, etc. Lees meer over ondersteuning voor onderzoekers bij de Universiteit Utrecht.

Faculteit E-mail Webpagina RSO
Bètawetenschappen science.rso@uu.nl Bètawetenschappen
Diergeneeskunde rso-dgk@uu.nl Diergeneeskunde
Geesteswetenschappen rso.gw@uu.nl  
Geneeskunde rso@umcutrecht.nl Geneeskunde
Geowetenschappen rso.geo@uu.nl  
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie rso.rebo@uu.nl  
Sociale Wetenschappen research.support.fsw@uu.nl  

Faculteiten

Informatie over samenwerken per faculteit:

Career Services: student en arbeidsmarkt

Career Services staat studenten bij om de stap naar de arbeidsmarkt goed te kunnen maken. Career Services helpt onder andere met stages, afstudeeropdrachten, startersbanen, de Carrièredag, training en coaching.