In het multidisciplinaire onderzoeksprogramma Resilient Rule of Law (Veerkrachtige Rechtsstaat) werken juristen, bestuurskundigen en economen samen in onderzoek naar de effecten van een veranderende maatschappij op het functioneren van de rechtsstaat en juridische instituties. Is het nodig dat de rechtsstaat meer veerkrachtig wordt, en hoe kan dit dan? Ervaren burgers (nog) dat de rechtsstaat in hun voordeel werkt? Wat zijn de effecten van maatschappelijke veranderingen op de acceptatie van rechtsstatelijke principes en het functioneren van de rechtsstaat?

Technologische innovaties, grootscheepse migratie, radicalisering en terrorisme, en klimaatverandering zijn maatschappelijke vraagstukken die het functioneren van de rechtsstaat onder druk zetten. De legitimiteit van de overheid op verschillende niveaus wordt uitgedaagd. Overheden zoeken naar passende oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken, oplossingen die soms conflicteren met de randvoorwaarden en waarborgen die de rechtsstaat stelt. De rechtsstaat zelf wordt echter vaak gezien als formeel en bureaucratisch. Bovendien hebben overheden als extra uitdaging te maken met de groeiende invloed van private partijen en de markt; dit maakt het voor overheden extra lastig om fundamentele rechten en een gelijk speelveld te garanderen.

Meer informatie over dit onderzoeksprogramma (Engelstalig): 

Resilient Rule of Law

Coördinator

De coördinator van het onderzoeksthema Resilient Rule of Law is prof. Eddy Bauw.

  • Nieuws

    Helaas zijn er momenteel geen nieuwsberichten van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS
  • Agenda

    Helaas zijn er momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS

Resilient Societies

Resilient Rule of Law is een van de subthema's van Resilient Societies. Binnen dit overkoepelende thema bundelt de faculteit faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie haar  krachten in multidisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Het onderzoek in het programma wordt uitgevoerd in drie subthema’s. Behalve Resilient Rule of Law zijn dit: