Wetenschap met de ramen wijd open. Tien lessen voor wie impact wil maken

Beatrice de Graaf, Maarten Prak, Paul 't Hart

Binnen de Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen is de laatste jaren meer aandacht voor het begrip ‘impact’. Onderzoek moet maatschappelijk relevant zijn. Maar hoe doe je dat, impact maken? Hoogleraren Veiligheid en terrorisme Beacrice de Graaf, Economische en sociale geschiedenis Maarten Prak en Bestuurskunde Paul ’t Hart schreven mee aan een brochure over deze vraag.

Beatrice de Graaff
Prof. dr. Beatrice de Graaf

Houvast

De brochure, gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), bevat tien lessen voor wetenschappers die impact willen maken met hun onderzoek. Naast de wetenschappers van de Universiteit Utrecht werkten Godfriend Engbersen (EUR), Anita Evers (UL/EUR/TUD), Lotte Jensen (RU) en Leo Lucassen (UL/IISG) eraan mee. De lessen zijn gebaseerd op hun eigen ervaringen en bieden collega’s houvast omdat een begrip als ‘impact’ in eerste instantie vooral veel vragen oproept. 

Prof. dr. Maarten Prak. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Maarten Prak. Foto: Ed van Rijswijk

Opportunisme

De schrijvers van de brochure benadrukken dat fundamenteel onderzoek de basis van impact is. En iedere wetenschapper kan maatschappelijke toepassingen genereren. Het is goed om daar al aan het begin van een project over na te denken, ook als impact creëren door de aard van het onderzoek lastig is. Een ander advies is dat timing en opportunisme belangrijke hulpmiddelen zijn voor zichtbaarheid. In de media, de politiek en bij grote organisaties fluctueert de aandacht voor bepaalde onderwerpen. Als wetenschapper moet je daar snel op kunnen inspelen.