Wereldkerken in Nederland

Jip Lensink e.a.

Omslag boek 'Wereldkerken in Nederland'

Jip Lensink, promovendus bij Religiewetenschap, heeft als interviewer en auteur bijgedragen aan het boek Wereldkerken in Nederland door Museum Catharijneconvent en SKIN. Ze heeft zes verhalen opgetekend van migranten uit Evangelische- en Pinksterkerken en internationale kerken.

Diversiteit in het Nederlandse christendom

In Wereldkerken in Nederland wordt een wereld van diversiteit in het christendom in Nederland onthuld. Het boek neemt je mee naar kerken waarvan je niet wist dat ze bestonden. Je komt op de meest onverwachte plekken: niet alleen in historische stadscentra, maar ook op industrieterreinen of in een voormalige drukkerij. Het boek is een vervolg op het monumentale standaardwerk Kerkinterieurs in Nederland uit 2016.

Wereldkerken in Nederland

Maak kennis met de geschiedenis van migranten en hun kerken door analyses van experts die de tradities van de kerken onderzoeken en toepassen op het hedendaags debat over diversiteit en migratie. Dit spannende en vernieuwende project onthult de verborgen schatten van het Nederlandse christendom als nooit tevoren.

Het boek is te koop bij de uitgever en Museum Catharijneconvent.