Waterschappen – democratie in een onbekend bestuur

Voorkant van het boek; water aan twee kanten van een sluis

Water speelt altijd een belangrijke rol in Nederland. De stand van het grondwater en de landbouw, mogelijke overstromingen na hevige regenval of juist de extreme droogte – er zijn vele uitdagingen op dit gebied. Wat kunnen de Waterschappen doen en welke invloed hebben wij als burgers daarop? Het antwoord op die vraag is actueel, want tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart kunnen we ook stemmen op vertegenwoordigers in de Waterschappen. In hun nieuwe boek Waterschappen – Democratie in een onbekend bestuur schrijven Harmen Binnema en Hans Vollaard van de Universiteit Utrecht uiterst verhelderend over dit bijzondere bestuursorgaan. Het boek werd op donderdag 23 februari aangeboden aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Door klimaatverandering wordt extreem weer steeds normaler. Zomers worden droger en zware neerslag is geen uitzondering meer. We ervaren vaker de gevolgen hiervan: overstromingen in Zuid-Limburg, een lage waterstand in de Hollandse polders en droogte op de akkers. Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van waterhuishouding. Dit lijkt buiten de macht van de inwoners te liggen, maar is dat wel zo?

Door het uitbrengen van onze stem hebben we wel degelijk invloed

Zo’n 14 miljoen mensen mogen stemmen voor de waterschappen. Slechts de helft doet dit ook. De waterschappen zijn tamelijk onbekend in Nederland. Meer dan de jaarlijkse belastingaanslag merken we er niet van. Door het uitbrengen van onze stem hebben we wel degelijk invloed. Naast belangengroepen van boeren en natuurterreinen, bepalen inwoners van Nederland wie de vertegenwoordigers van een waterschap worden.

Hoe de stem van de burger uiteindelijk invloed heeft op de beslissingen en acties van waterschappen weten de auteurs in Waterschappen – Democratie in een onbekend bestuur uitstekend te illustreren. Het boek verscheen deze week bij Boom Geschiedenis.

Meer over het boek

Ga naar het boek

Over de auteurs

Hans Vollaard is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Utrecht en was onder meer codirecteur van het Kiezersonderzoek in provincies en waterschappen in 2020 en het Lokaal Kiezersonderzoek 2022. 

Harmen Binnema is universitair docent Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht en publiceerde over burgerparticipatie, democratische vernieuwing en lokale politiek.

Vollaard (en Binnema) schreven eerder al over de gemeenteraad en de provinciale politiek:

Ga naar het boek 'Provinciale Politiek'
Ga naar het boek 'De Gemeenteraad'