Inzichten van projectadviseurs

Verbetering van interculturele communicatie in organisaties

Onlangs is de gedrukte versie van het boek Enhancing Intercultural Communication in Organizations. Insights from Project Advisers uitgebracht door Taylor and Francis Group. Het boek is geschreven door prof. dr. Jan ten Thije (Utrecht Institute of Linguistics), dr. Roselinde Supheert (Moderne en hedendaagse literatuur), dr. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman (Utrecht Institute of Linguistics) en dr. Roos Beerkens (Nederlandse taal en cultuur).

Dit boek biedt een kwalitatieve analyse van het consultancyproces om te bewijzen hoe interculturele communicatie problemen kan oplossen die voortkomen uit multiculturalisme in organisaties en beleidsvorming. Het boek is geschreven in het Engels. Meer informatie is daarom in het Engels beschikbaar.