Transforming Bodies and Religions

Powers and Agencies in Europe

Boek Transforming bodies and religions

In oktober heeft Routledge het boek Transforming Bodies and Religions. Powers and Agencies in Europe uitgebracht. Dit boek is bewerkt door dr. Mariecke van den BergLieke Schrijvers MA, Jelle Wiering en prof. dr. Anne-Marie Korte. Zij zijn allen onderdeel van de onderzoeksgroep Religiewetenschap

Dit boek werpt een interdisciplinair licht op ‘transforming bodies’: lichamen die zijn onderworpen aan, hebben bijgedragen aan, of zich hebben verzet tegen sociale transformaties binnen religieuze of seculiere contexten in het hedendaagse Europa. Het onderzoekt de kruispunten van afkomst, etniciteit, geslacht, seksualiteit en religie die ten grondslag liggen aan deze transformaties. Door gebruik te maken van postsecularistische, postkoloniale en gender perspectieven, pogen de auteurs een beter begrip te krijgen van de effecten van grotere sociale transities gerelateerd aan religie.