Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing

Jan ten Thije

Cover van het themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing

Emeritus hoogleraar Interculturele communicatie Jan ten Thije heeft een themanummer van het Tijdschrift voor Taalbeheersing samengesteld. In het nummer wordt de teruglopende studentbelangstelling voor moderne talen en Neerlandistiek besproken, en de toenemende belangstelling voor communicatie- en mediastudies. Het is tijd voor een focus op meertaligheid, bepleit Ten Thije.

Prof. dr. Jan ten Thije. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Jan ten Thije. Foto: Ed van Rijswijk

Het principe van ‘één natie, één taal, één cultuur en één opleiding’, dat sinds de negentiende eeuw de basis heeft verschaft voor taal- en cultuurstudies, is niet meer van deze tijd, schrijft Ten Thije. Volgens hem is er behoefte aan conceptuele en maatschappelijke vernieuwing.

Pleidooi voor meertaligheid

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt op dit moment veel geld ter beschikking voor het maken van een nieuw sectorplan voor de geesteswetenschappen. In dit themanummer bespreken verschillende auteurs hoe het concept van meertaligheid een structurele rol kan spelen in de discussies omtrent het nieuwe plan.

Tom KooleMarije MichelMargot van MulkenEls Stronks en Ten Thije zelf hebben artikelen geschreven, waaruit blijkt hoezeer ons alledaags leven en werken bepaald wordt door meertaligheid. De uitdaging ligt volgens hen in de structurele veranderingen die nodig zijn voor een betere voorbereiding van studenten op de meertalige samenleving, zowel in het onderwijs als andere maatschappelijke sectoren. Het themanummer bespreekt ook diverse lopende meertalige innovaties.