The Political Philosophy of Internal Displacement

Jamie Draper e.a.

Omslag van het boek The Political Philosophy of Internal Displacement'

The Political Philosophy of Internal Displacement, onder redactie van Jamie Draper (Universiteit Utrecht) en David Owen (University of Southampton), brengt gevestigde en beginnende onderzoekers samen om de urgente theoretische en praktische kwestie van interne verplaatsing te onderzoeken. De boek laat zien hoe interne verplaatsing zich verhoudt tot actuele onderwerpen als klimaatverandering en zet de filosofische agenda uit voor het formuleren van een politieke ethiek van interne verplaatsing.

Internationale verontrusting

De situatie van interne vluchtelingen is een kwestie van internationale verontrusting – en juridisch debat – sinds ten minste het eind van de jaren 1990 en het begin van de jaren 2000. Door extreme weersomstandigheden als gevolg van de toenemende klimaatverandering is de ernst van de situatie alleen maar toegenomen. Binnen de politieke filosofie is dit onderwerp echter nauwelijks onderzocht, ondanks het nauwe verband met en de relevantie voor de levendige en uitgebreide debatten over migratie, vluchtelingen, territoriale rechten, staatssoevereiniteit en klimaatverandering.

Filosofische agenda

Het doel van deze bundel is het uitzetten van de filosofische agenda voor het formuleren van een politieke ethiek van interne verplaatsing. Ook wordt het belang van het fenomeen voor deze bredere theoretische kwesties benadrukt. In 12 hoofdstukken worden verschillende aspecten van interne ontheemding belicht. Auteurs die vooraan staan in deze debatten stellen een dwingende onderzoeksagenda op voor de politieke filosofie van interne ontheemding.

Meer informatie
Lees meer over dit boek