The European Experience: A Multi-Perspective History of Modern Europe, 1500-2000

Jochen Hung e.a.

Omslag van het boek 'The European Experience' (2023)

Het project Teaching European History in the 21st Century heeft ‘The European Experience: A Multi-Perspective History of Modern Europe, 1500-2000’ gepubliceerd in open access. Dit boek is geschreven door bijna honderd historici uit heel Europa en moet de studie van de moderne Europese geschiedenis diverser maken. Dertig wetenschappers van de Universiteit Utrecht leverden een bijdrage.

Een waardevolle correctie

Wetenschappers uit heel Europa hebben hun kennis over thema’s als identiteit, culturele ontmoetingen, macht en burgerschap, en economische ontwikkeling gebundeld om de complexiteit en de heterogeniteit van de Europese geschiedenis weer te geven.

‘The European Experience’ biedt hierdoor een waardevolle correctie op het Angelsaksische perspectief van eerdere Engelstalige tekstboeken. In plaats van het zoveelste ‘grote verhaal’ te schrijven, leveren de internationale auteursteams een veelzijdig en rijk perspectief op de geschiedenis van het continent van de afgelopen vijfhonderd jaar.

De auteurs ontleden alle belangrijke thema’s aan de hand van drie chronologische subhoofdstukken, die laten zien hoe grote sociale, politieke en historische trends eruitzagen in verschillende Europese settings tijdens de vroegmoderne (1500-1800), moderne (1800-1900) en hedendaagse periode (1900-2000).

‘Echt Europese’ analyses

In het licht van de huidige internationalisering in het hoger onderwijs, is ‘The European Experience’ uiterst relevant voor de hedendaagse geschiedenisstudenten. De publicatie is namelijk een van de eerste boeken met ‘multiperspectieve’ en echt ‘Europese’ analyses van het verleden van het continent.

Naast de historische inhoud geeft het boek studenten de intellectuele instrumenten om de heersende beschrijving van de Europese geschiedenis te ondervragen. Het stelt hen in staat om aanvullende perspectieven te zoeken om zo het vakgebied verder te verrijken.