Terrorisme bespreekbaar maken in het klaslokaal

In dit nieuwe artikel gepubliceerd in juli in wetenschappelijk tijdschrift Studies in Conflict and Terrorism, bespreken Beatrice de Graaf en andere onderzoekers de manieren waarop leerlingen naar terrorisme kijken.

 

Leerlingen helpen met begrijpen wat er gebeurt

In dit artikel wordt onderzocht wat leerlingen al weten van terorisme, en hoe zij omgaan met recente aanvallen van terroristen. Volgens de onderzoekers is een nieuw 'historisch framework' nodig om leerlingen te onderwijzen over terroristische organisaties en hun acties. Om leerlingen gerust te stellen, is daarom het juiste lesmateriaal nodig. 

TerInfo

Dit lesmateriaal wordt al ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht. TerInfo werd gestart door Beatrice de Graaf, en is een project dat als doel heeft docenten te helpen met het bespreken van terrorisme en andere ontwrichtende gebeurtenissen in de maatschappij door het goede lesmateriaal aan te bieden. Het programma heeft een historische benadering, wat helpt leerlingen deze gebeurtenissen in perspectief te plaatsen. Het programma helpt ook docenten om drastische evenementen op een pedagogisch verantwoorde manier uit te leggen. Lees hier meer over TerInfo. 

Lees het artikel hier.