24 juni 2019

Teksten in beweging. Over vertaling, vertalers en literatuur

Teksten in beweging.  Over vertaling, vertalers en literatuur

Literaire teksten zijn altijd in beweging, circuleren, nemen lezers bij de hand om ze een blik buiten hun eigen grenzen te bieden en worden door lezers, vertalende lezers, bij de hand genomen om hún culturele en talige grenzen te overschrijden en elders ondergebracht te worden.

Deze bundel brengt opstellen en literaire teksten bijeen waarin getuigenissen, geschiedenissen en culturele en literaire wisselwerking rond tekstuele mobiliteit in beeld worden gebracht. De theorie van vertaling en vertaalwetenschap, de vertaalgeschiedenis, de vertaalkritiek, de vertaaldidactiek en poëzievertaling krijgen bijzondere aandacht.

De feestbundel markeert het afscheid van prof. dr. Ton Naaijkens (Duitse Literatuur en Vertaalwetenschap)als hoogleraar Duitse letterkunde alsmede Vertaalwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

De samenstellers zijn werkzaam aan de Universiteit Utrecht, dr. Ewout van der Knaap als hoofddocent Duitse letterkunde en dr. Cees Koster als coördinator van de Master Literair Vertalen.