Tastend door de tijd: Een greep uit vier eeuwen Utrechtse wetenschapsgeschiedenis

Marijke Huisman, Jeroen Koch, Dirk van Miert e.a.

Omslag van het boek 'Tasted door de tijd' (2023)

‘Tastend door de tijd’ is opgedragen aan de Utrechtse hoogleraar Universiteitsgeschiedenis Leen Dorsman, ter ere van zijn emeritaat. De bundel, onder redactie van Marijke Huisman, Jeroen Koch en Dirk van Miert, bevat maar liefst veertig bijdragen van collega’s binnen en buiten de afdeling Cultuurgeschiedenis en het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Utrechtse wetenschapsgeschiedenis

De artikelen verbinden twee historische tradities, universiteitsgeschiedenis en erfgoedstudies, met het Utrechtse wetenschapsbedrijf. Aan de hand van ‘lieux de mémoires’, plaatsen van herinnering, belichten de auteurs de Utrechtse wetenschapsgeschiedenis op een toegankelijke en soms humoristische wijze. Deze ‘plaatsen’ gelden hier in het breedste begrip van het woord, zowel objecten, architectuur als symbolen zijn onderwerp van reflectie.

Zo wijdt Pieter Huistra, universitair docent Theorie van de geschiedenis, een bijdrage aan de markante snor van de Utrechtse hoogleraar Kernkamp en schrijft Reina de Raat, curator van de medische en tandheelkundige collecties van het Universiteitsmuseum Utrecht, over de kortstondige huisvesting van tandheelkunde in de ‘Holle Kies’ op de toenmalige Uithof.

Verder vertelt universitair docent Cultuurgeschiedenis Rachel Gillett over het studentenlied ‘Gaudeamus igitur’ door de eeuwen heen en reflecteert emeritus hoogleraar Grondslagen van de geschiedwetenschap Ed Jonker als afsluiting van deze afscheidsbundel op het genre van de jubileumbundel zelf.

Een ode aan de wetenschap

‘Tastend door de tijd’ is een ode aan de beleving van de wetenschap in het heden en verleden. Een bezoek aan de uitleenbalie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, een wandeling over De Uithof en een blik in een werkkamer op de Kromme Nieuwegracht: deze ervaringen en herinneringen daaraan verrijken de kennisgeschiedenis op unieke wijze.