22 november 2019

Stedelijke burgerschap voor de Franse Revolutie

Stadsburgers

Binnenkort verschijnt het boek Stadsburgers van prof. dr. Maarten Prak (Economische en Sociale Geschiedenis) bij uitgeverij Promotheus. Burgers grepen de macht in de Franse Revolutie en legden zo de basis voor onze moderne democratie. Of zat het toch anders?

In Stadsburgers presenteert Prak een nieuwe visie op dit gangbare beeld. Al ver vóór 1800 was er sprake van lokaal verankerd burgerschap, in een formele status van stadsburger, maar vooral in talrijke organisaties van stedelijke burgers zoals gebuurten, gilden, broederschappen en schutterijen.

Prof. dr. Maarten Prak. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Maarten Prak. Foto: Ed van Rijswijk

Franse revolutie

De Franse Revolutie maakte een einde aan het stedelijk burgerschap en verving het door een nationaal burgerschap. Dat had voordelen, zoals grotere gelijkheid en democratie, maar intussen blijkt nationaal burgerschap ook zijn nadelen te hebben: bureaucratie en vreemdelingenhaat. Hoog tijd, kortom, om na te denken over de verhouding tussen landelijk, Europees en stedelijk burgerschap. Daarvoor biedt Stadsburgers stimulerende en inspirerende voorbeelden.