Situating Data: Inquiries in Algorithmic Culture

Karin van Es en Nanna Verhoeff

Omslag Karin van Es en Nanna Verhoeffs Situating Data

Onder redactie van Karin van Es en Nanna Verhoeff verscheen onlangs Situating Data: Inquiries in Algorithmic Culture.

Data en algoritmen

Deze publicatie gaat in op de uitdagingen van de dataficatie van cultuur en cultuurwetenschap, en draagt bij aan het kritische debat over data en algoritmen. Want hoe kunnen we de kwaliteit en betekenis begrijpen van de huidige sociaal-technische transformaties, die het gevolg zijn van dataficatie en algoritmisering? Hoe kunnen we de veranderende omstandigheden verkennen om binnen nieuwe en veranderende kaders te leven? En hoe kunnen of moeten we denken en handelen binnen, maar ook in reactie op deze kaders?

De bundel brengt verschillende perspectieven op de dataficatie en algoritmisering van cultuur samen vanuit debatten en disciplines die binnen het veld van cultureel onderzoek worden gevoerd, met name binnen (nieuwe) mediastudies, gamestudies, stadsstudies, schermstudies en gender- en postkoloniale studies. Het stelt conceptuele en methodologische mogelijkheden voor om te onderzoeken waar, wanneer en hoe data en algoritmen culturele praktijken (her)vormen, (on)rechtvaardigheid creëren en (mede)kennis produceren.