Revolutionary Worlds: Local Perspectives and Dynamics During the Indonesian Independence War, 1945-1949

Roel Frakking e.a.

Omslag van het boek 'Revolutionary Worlds' (2023)

Vandaag verscheen ‘Revolutionary Worlds: Local Perspectives and Dynamics During the Indonesian Independence War, 1945-1949’, onder redactie van docent Politieke geschiedenis Roel Frakking, Bambang Purwanto, Abdul Wahid (beiden Universitas Gadjah Mada), Gerry van Klinken (Universiteit van Amsterdam), Martijn Eickhoff (Rijksuniversiteit Groningen), Yulianti en Ireen Hoogenboom.

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog

‘Revolutionary Worlds’ bekijkt de Indonesische Revolutie (1945-1949) vanuit lokaal en regionaal perspectief. Met zeventien bijdragen brengen Indonesische en Nederlandse onderzoekers de revolutionaire wereld vanuit zeer uiteenlopende perspectieven tot leven. De auteurs leggen uit hoe Indonesische, Chinese, Indische en Euraziatische burgers, strijders, boeren en ambtenaren de vaak woelige periode tussen 1945 en 1950 hebben ervaren en vormgegeven.

Het boek richt zich op verschillende ideeën over onafhankelijkheid, overlevingsstrategieën, mobilisatie, minderheden, betwisting van gezag en het gebruik van geweld tegen de achtergrond van de inspanningen van de Indonesische en Nederlandse autoriteiten om de controle te verwerven of te behouden.

Lees meer over dit boek in het Engels.