30 juli 2019

Publicatie boek 'Self-employment as precarious work'

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is de langdurige daling van het aantal zelfstandigen vertraagd - en in sommige landen zelfs omgekeerd - en het vooruitzicht om 'je eigen baas te zijn' wordt steeds actueler in het discours van zowel het grote publiek als binnen de academische wereld. Van oudsher wordt eigen baas zijn geasscocieerd met zelfstandig ondernemerschap, maar het wordt steeds meer gekoppeld aan het feit dat het een vorm van onzeker werk is. Prof. dr. Joop Schippers werkte mee aan een boek getiteld 'Self-Employment as precarious work' dat gebruik maakt van empirisch onderbouwde informatie om zowel de huidige als de toekomstige uitdagingen van deze trend aan te pakken naarmate de aard van zelfstandige arbeid verandert, en om aan te tonen waar, wanneer en waarom zelfstandige arbeid zich in Europa als onzekere arbeid heeft ontwikkeld.

Dit boek, waarin toonaangevende internationale deskundigen op dit gebied samenkomen, geeft inzicht in belangrijke kwesties rond zelfstandige arbeid vanuit verschillende interdisciplinaire perspectieven. Het behandelt bestaande theorie en context, biedt empirische resultaten van studies naar zelfstandige arbeid en onzeker werk uit heel Europa, en bespreekt de implicaties van dit onderzoek, en biedt belangrijke inzichten in toekomstige wegen voor onderzoek.
Studenten van Europese studies en sociaal beleid, maar ook beleidsmakers en onderzoekers met een bijzondere interesse in werkgelegenheid, zelfstandigheid en onzeker werk in heel Europa, zullen de gegevens en beleidsideeën die in dit boek worden gepresenteerd van onschatbare waarde vinden. 

Meer weten of nu alvast bestellen?