Omdat lezen loont: Op naar effectief leesonderwijs in Nederland

Els Stronks e.a.

Omslag van het boek 'Omdat lezen loont'

Onlangs verscheen het boek 'Omdat lezen loont: Op naar effectief leesonderwijs in Nederland'. Tientallen bij het leesonderwijs betrokken personen hebben een bijdrage geleverd, waaronder Geert Buelens, Els Stronks (ook redactie) en Ewout van der Knaap

De Nederlandse leescrisis

Lezen loont - nog altijd, ook in een wereld vol digitale afleiding. Lezen is noodzakelijk om feiten van fictie te onderscheiden, om betekenis te geven aan de wereld. Kortom om als burger te kunnen functioneren.

Nederlandse leerlingen lezen steeds minder goed. Hoe kan het dat jongeren in ons land behoren tot de slechtste en minst gemotiveerde lezers ter wereld? In een van de rijkste landen ter wereld loopt straks 25 procent van de jongeren risico op laaggeletterdheid. Terwijl het elders, waar digitale media net zo oprukken in jongerenculturen, wél lukt om jongeren leesvaardig te maken.

In 'Omdat lezen loont' analyseren leerlingen, studenten, leraren, schoolbestuurders, lerarenopleiders, bibliotheekmedewerkers, onderwijsinspecteurs, schrijvers, columnisten, wetenschappers en beleidsmakers de oorzaken van de Nederlandse leescrisis. Ook presenteren zij oplossingen. Samen laten ze zien hoe effectief leesonderwijs ertoe leidt dat jonge burgers willen en kunnen lezen.

Voorpublicatie bijdrage Els Stronks op Neerlandistiek.nl
Auteur en redacteur Yra van Dijk bij De Taalstaat (10 december 2022)
De Volkskrant (12 december 2022)
Spraakmakers (13 december 2022)
NU.nl (13 december 2022)