Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland

Omslag van het boek ‘Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland’

Na het succesvolle standaardwerk 'De wereldgeschiedenis van Nederland' verscheen in oktober de opvolger 'Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland'. Ook aan deze editie hebben weer verschillende aan de Universiteit Utrecht verbonden historici meegewerkt.

Internationaal Nederland

De Nederlandse geschiedenis is nauw verbonden met die van de wereld als geheel. Door migratie, handel en kennisuitwisseling beïnvloedden mensen elkaar over grotere afstanden en intensiever dan we lang dachten.

Het succesvolle 'Wereldgeschiedenis van Nederland' toonde hoe internationaal de geschiedenis van Nederland écht was. Naast de meer dan honderd verhalen over de verstrengeling van de Nederlandse geschiedenis met die van de gehele wereld die daarin verteld werden, zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden. Ruim voldoende voor een kloek vervolg.

In 'Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland' komen onderwerpen aan de orde als geuren en smaken, Nederland als fietsland, Bataven in het Romeinse leger, slavenhandel, het eerste hoerencongres, genocide op Ambon en in Atjeh, de verspreiding van het Nederlands over de wereld en de gevolgen van Nederlandse exploitatie voor de olifant.