Nieuw: Basisboek Filosofie & Geschiedenis van de Gezondheidszorg

Het Basisboek Filosofie & geschiedenis van de gezondheidszorg (onder redactie van Toine Pieters en Guy Widdershoven) biedt een geïntegreerde benadering van filosofische en historische perspectieven op ontwikkelingen in de gezondheidzorg. 

Aan bod komen onder meer de zorg rond geboorte en dood, publieke gezondheidzorg, begrippen als ziekte en gezondheid, psychiatrie, multi-etniciteit, disability, medische wetenschap en technologie, lichaamsbeelden en metaforen in het hersenonderzoek.

Ieder onderwerp wordt behandeld door zowel een filosoof als een historicus. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van herkenbare casuïstiek uit de klinische praktijk. 

Meer informatie
Uitgeverij Boomfilosofie