Multilingualism in Academic and Educational Constellations

Stefan Sudhoff en Jan ten Thije

Omslag boek 'Multilingualism in Academic and Educational Constellations'

Multilingualism in Academia and Educational Constellations, onder redactie van Stefan Sudhoff en Jan D. ten Thije, is een nieuw open-access boek over meertalig beleid, theoretische concepten en academisch schrijven in meertalige contexten. Het bevat taalkundige analyses en benadrukt de rol van meertaligheid in het bevorderen van diversiteit en inclusie in heel Europa, met bijdragen in het Engels en Duits.

Luistertaal

De bijdrage 'Lingua Receptiva in Higher Education' door Stefan Sudhoff en Jan ten Thije (pp. 99-125) bespreekt het EMP Project Luistertaal aan de Universiteit Utrecht en de succesfactoren van luistertaal. Dit project laat studenten met voldoende receptieve taalvaardigheden in de taal van instructie deelnemen aan cursussen als ze de instructietaal niet vloeiend spreken.

Internationale studenten kunnen hierdoor Nederlandstalige cursussen volgen en in het Engels communiceren. Dit bevordert meertaligheid en vergroot de deelname aan cursussen. De huidige discussie over internationalisering geeft luistertaal extra relevantie.