Living with the Land: Rural and Agricultural Actors in Twentieth-Century Europe

Liesbeth van de Grift e.a.

Omslag van het boek ‘Living with the Land’ van Liesbeth van de Grift e.a. © J.G. van Agtmaal
© J.G. van Agtmaal

Samen met Dietmar Müller (GWZO Leipzig) en Corinna R. Unger (EUI Florence), stelde hoogleraar Internationale geschiedenis in relatie tot het milieu Liesbeth van de Grift ‘Living with the Land: Rural and Agricultural Actors in Twentieth-Century Europe’ samen. Een groot aantal auteurs leverde een bijdrage aan dit handboek over Europese rurale cultuur in de twintigste eeuw.

Het leven op het platteland

Lange tijd werden de landbouw en het plattelandsleven door veel tijdgenoten afgedaan als ouderwets of onbelangrijk. In tegenstelling tot de steden, als centra van intellectueel debat en politieke besluitvorming, leek het platteland steeds irrelevanter te worden.

Tegenwoordig beginnen politici in veel Europese landen in te zien dat de verwaarlozing van het platteland tot ernstige problemen heeft geleid. Evenzo laten historici zien dat de Europese geschiedenis in de twintigste eeuw sterk werd beïnvloed door problemen die te maken hadden met de productie van voedsel, de toegang tot natuurlijke hulpbronnen, conflicten rond landgebruik en de politieke vertegenwoordiging en het activisme van de plattelandsbevolking.

Historisch handboek

Dit handboek biedt een overzicht van historische kennis over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot rurale geschiedenis. Het onderscheidt zich doordat het zich richt op historische actoren vanuit een Europees perspectief.

In plaats van verschillende nationale benaderingen van het leven op en met het land te vergelijken, focussen de verschillende hoofdstukken op specifieke activiteiten – van het meten tot het bewerken van het land, van het produceren en verkopen van voedsel tot het verbeteren van agronomische kennis, en van het organiseren van het plattelandsleven tot het aanvechten van politieke structuren.

Bovendien doorbreekt het handboek de traditionele verdeling tussen Oost en West en Noord en Zuid, door een transregionale aanpak te omarmen die de overeenkomsten en verschillen, over nationale en ideologische grenzen heen, in het Europa van de twintigste eeuw zichtbaar maakt.