Letters in the Dust: The Epigraphy and Archaeology of Medieval Jewish Cemeteries

Leonard Rutgers en Ortal-Paz Saar

Omslag van het boek Letters in the Dust (2023)

In hun nieuwe boek Letters in the Dust. The Epigraphy and Archaeology of Medieval Jewish Cemeteries, breken hoogleraar Late oudheid Leonard Rutgers en universitair docent Ortal-Paz Saar het onderzoeksveld van de middeleeuwse Joodse archeologie en epigrafie open voor verdere studie.

Dit rijk geïllustreerde boek, dat een reeks essays bevat van de hand van vooraanstaande onderzoekers op dit gebied, biedt wetenschappers en erfgoeddeskundigen de nieuwste inzichten in de materiële cultuur van laat-antieke en middeleeuwse Joodse begraafplaatsen in Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en de Britse eilanden.

Reconfiguring Diaspora

Letters in the Dust is geïnitieerd door Ortal-Paz Saar en ontstaan vanuit het Reconfiguring Diaspora Project, dat onder leiding staat van Leonard Rutgers. Het brengt mensen tot leven die vaak geen ander spoor hebben achtergelaten dan hun eigen aardse overblijfselen. Zij vertegenwoordigen de kern van de gemeenschappen waaruit de joodse geschiedenis bestaat.

Het boek biedt een uniek inzicht in hoe deze mensen hun identiteit vormgaven, hun doden eerden, kunst gebruikten om het lijden te verlichten en overal in Europa een zinvol leven leidden. Het bespreekt de nieuwste archeologische ontdekkingen en opgravingen en gaat ook in op de ethiek van de Joodse funeraire archeologie.

Toekomstig werk

De internationale samenwerking die ontstond binnen het project Letters in the Dust heeft geleid tot andere grote onderzoeksprojecten aan de Universiteit Utrecht op het gebied van Joodse studies. Deze omvatten onder andrre PEACE, het Portal of Epigraphy, Archaeology, Conservation and Education on Jewish Funerary Culture,en het Genetic Legacies Project, dat Joodse migratie bestudeert door de gecombineerde bril van populatiegenetica, archeologie en geschiedenis.