20 maart 2019

Inaugurele rede 'Helen is het meervoud van heel' van prof. dr. Elise van de Putte

"Kijk naar de gehele levensloop van chronisch zieke kinderen"

Op 6 juli vorig jaar sprak prof. dr. Elise van de Putte haar inaugurele rede uit. Dit was ter ere van het aanvaarden van haar nieuwe leerstoel ‘Lifecycle Pediatrics’ bij de faculteit Geneeskunde. Van de Putte maakt zich al jaren hard voor het onderzoek naar de ontwikkeling van (chronisch) zieke kinderen. Haar standpunt: kijk naar de gehele levensloop van deze kinderen, niet alleen naar hun ziekte en genezing.

Onlangs verscheen Van de Putte haar inaugurele rede op papier met de titel ‘Helen is het meervoud van heel. Een levensloop visie op de kindergeneeskunde.’ Van de Putte legt uit dat de overlevingskans van zieke kinderen steeds groter is geworden. Dat maakt het des te belangrijker om goed te kijken naar de begeleiding van deze groep, vindt ze. Wat hebben zij op latere leeftijd nodig? Hoe kunnen wij hen ondersteunen, zodat ze hun doelen kunnen bereiken? Allemaal vragen die Van der Putte stelt.

Samenwerken is de sleutel tot succes

In haar rede onderstreept Van de Putte dat goede behandeling en langdurige begeleiding alleen tot stand komen door samenwerking. “Levensloopgeneeskunde kan alleen dan tot stand komen als we het concept samen omarmen, dokters, wetenschappers en patiënten en met elkaar bijdragen aan de ontwikkeling van de chronisch zieke patiënt tot die unieke, onvervangbare, onuitwisbare persoon die iedereen in aanleg is.”

De volledige rede kan hier gedownload worden of als papieren boekje aangevraagd worden bij Famke Kamberg.

Dynamics of Youth

Van de Putte is als onderzoeker verbonden aan Dynamics of Youth. Wil je maatschappelijke problemen aanpakken, dan kun je het beste beginnen bij kinderen. Het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth investeert in een veerkrachtige jeugd. Wetenschappers uit alle vakgebieden werken samen om kinderontwikkeling beter te leren begrijpen. Hoe helpen we kinderen en jongeren groeien en bloeien in onze snel veranderende samenleving?