Histories of Conservation and Art History in Modern Europe

Sven Dupré en Jenny Boulboullé

Cover van het boek 'Histories of Conservation and Art History in Modern Europe'

'Histories of Conservation and Art History in Modern Europe' schetst de ontwikkeling van de wetenschappelijke conservatie en de technische kunstgeschiedenis. Hoogleraar Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek Sven Dupré en onderzoeker Jenny Boulboullé voerden de redactie.

Het boek vertrekt vanuit de laatste jaren van de negentiende eeuw, toen in Berlijn het eerste museumlaboratorium werd opgericht en in het Duitsland van voor de Eerste Wereldoorlog baanbrekende internationale conferenties over kunstgeschiedenis en conservatie werden gehouden. Het volgt de geschiedenis van conservering en kunstgeschiedenis tot de jaren 1940, toen uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog nieuwe instellingen ontstonden, zoals het Istituto Centrale del Restauro, die de naoorlogse kunst- en conserveringswereld vorm zouden geven.

Deze publicatie is interessant voor wetenschappers op het gebied van kunstgeschiedenis, conserveringsgeschiedenis, historiografie, wetenschapsgeschiedenis en geesteswetenschappen.
 

Meer informatie
Bekijk de publicatie (EN)