Double Exposures: Perpetrators and the Uses of Photography

Een speciale editie van het Journal of Perpetrator Research

Foto: Flickr/dalderson

Deze speciale editie van het Journal of Perpetrator Research, onder redactie van dr. Susanne Knittel en dr. Stéphanie Benzaquen-Gautier, onderzoekt het gebruik van fotografie van en door daders van massaal geweld, terrorisme, genocide en andere vormen van politiek geweld in het verleden, het heden en de toekomst.

Foto's van daders en hun delicten worden voor verschillende doeleinden geproduceerd (documentatie, bewijs, zelfpromotie, propaganda, enz.) en komen uit verschillende bronnen (journalisten, slachtoffers, de daders zelf, documenten, archieven, overheidsinstellingen, enz.). Maar ze dragen allemaal bij aan de vormgeving van de manier waarop we over daders en delicten denken: de historische en culturele verbeelding is verzadigd met beelden, waarvan sommige een iconische status krijgen.

Dr. Suzanne Knittel
Dr. Suzanne Knittel

Hoewel foto's een cruciale rol spelen bij de bewustwording van wreedheden en andere vormen van massaal geweld, kan hun aanwezigheid overal enerzijds fascinatie en voyeurisme voeden en anderzijds leiden tot decontextualisering, inoculatie en trivialisering. Dit betekent dat we zorgvuldig en kritisch moeten nadenken over de manier waarop fotografie wordt gebruikt, niet alleen in de media, maar ook in de wetenschap, op plaatsen van herinnering en in het onderwijs.

JPR is een online, open access publicatie. Deze speciale uitgave kan hier worden gelezen of gedownload.