Dissertating Geography: An Inquiry into the Making of Student Geographical Knowledge, 1950-2020

Mette Bruinsma

Omslag van het boek 'Dissertating Geography' (2023)

In Dissertating Geography: An Inquiry into the Making of Student Geographical Knowledge, 1950-2020 onderzoekt universitair docent Cultuurgeschiedenis Mette Bruinsma de geschiedenis van de geografie (1950-2020) vanuit een bottom-up perspectief.

Disciplinaire geschiedenis ‘van onderaf’

Disciplinaire geschiedenissen benadrukken vaak de uitspraken van gevestigde academici, terwijl student-geografen de meerderheid van de ‘geografische gemeenschap’ vormen. Het onderzoeken van de inspanningen van geografiestudenten van de afgelopen zeventig jaar plaatst de bekende geschiedenis van de discipline in een nieuw perspectief.

Een disciplinaire geschiedenis ‘van onderaf’ erkent studentendissertaties en bevordert drie kernstellingen: ten eerste worden ze geproduceerd door een over het hoofd geziene, maar desondanks centrale groep binnen de geografische gemeenschap; ten tweede bevat de rijke archiefcollectie van dissertaties die hier specifiek geraadpleegd is, veel uitstekende geografische kennisproducties die tot nu toe nauwelijks gelezen zijn; en ten derde is er de wens om anderen aan te moedigen soortgelijke collecties van studentenkennisproducties elders te onderzoeken.