De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

Martine Meuwese e.a.

Omslag van De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant (2023)

Vandaag verscheen De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant: Het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands. Het dertiende-eeuwse handschrift bevat een berijmde hervertelling van de Bijbel, gevolgd door een geschiedenis van de Joodse opstand tegen de Romeinen, ruim na het leven van Jezus. Naast universitair docent Middeleeuwse kunst Martine Meuwese werkten ook masterstudenten Kunstgeschiedenis en Mediëvistiek mee aan de nieuwe uitgave.

Nieuwe uitgave

Het dertiende-eeuwse handschrift is het oudste en rijkst geïllustreerde manuscript van Jacob van Maerlants Rijmbijbel. Vanwege de beroemde auteur, het luxueuze karakter en het artistieke niveau van de verluchting behoort het tot de internationale topstukken uit de middeleeuwen.

In de nieuwe uitgave van de Rijmbijbel staan 159 kostbare miniaturen, gecombineerd met beeldcommentaren van Utrechtse masterstudenten. Studenten Nederlands van de universiteiten van Antwerpen en Leiden hebben de bijbehorende tekstpassages vertaald. Verschillende experts, waaronder Meuwese, vertellen bovendien meer over Jacob van Maerlant, het handschrift, de restauratie en illustraties.