City, Citizen, Citizenship, 400–1500. A Comparative Approach

Els Rose e.a.

Omslag boek 'City, Citizen, Citizenship 400-1500'

Het VICI-onderzoeksproject Citizenship Discourses in the Early Middle Ages heeft een nieuw boek uitgebracht bij Palgrave Macmillan, getiteld: City, Citizen, Citizenship, 400–1500. A Comparative Approach. Het is een interdisciplinaire studie van het middeleeuwse denken over de stad in tekst, beeld, en materiële cultuur.

Middeleeuwse percepties over de stad

Het boek gaat over middeleeuwse percepties en hun uiting in tekst, beeld en materiële vorm. De belangrijkste focus ligt niet op steden of burgerschap op zich, maar op degenen die dergelijke concepten gebruikten, erover schreven, en ze visualiseerden en afbeeldden.

Deze publicatie onderzoekt waarom de stad van betekenis bleef buiten stedelijke gebieden, zoals de periferie, de woestijn en het klooster. Het onderzoekt middeleeuwse opvattingen over de ideale stad en burgerlijke gemeenschap, inclusief kritiek op aardse steden en hun institutionele kenmerken. Het daagt verder wetenschappelijke normen uit en herdefinieert burgerschap voorbij politiek of juridische status.

Volledig open access

Dit boek hanteert een langetermijn-, interdisciplinair en intercultureel perspectief, waarbij bijdragen over de vroege, hoge en latere Middeleeuwen worden samengebracht. Het omvat zowel het middeleeuwse Oosten als het Westen en vertegenwoordigt een breed scala aan disciplinaire invalshoeken en bronnen.

Het boek is geredigeerd door projectleden Els Rose, Robert Flierman en Merel de Bruin-van de Beek, en bevat naast internationale bijdragen ook hoofdstukken van Utrechtse mediëvisten van de afdelingen Keltisch en Klassieken, Franse Taal en Cultuur, en Geschiedenis. Het boek is volledig open access gepubliceerd.