Between Neutrality and Solidarity: Swiss Good Offices in Afghanistan from 1979 to 1992

Liliane Stadler

Omslag van het boek 'Between Neutrality and Solidarity'

In haar boek Between Neutrality and Solidarity: Swiss Good Offices in Afghanistan from 1979 to 1992, deel 11 van de New Perspectives on the Cold War-serie, onderzoekt docent Liliane Stadler de veranderende rol van Zwitserland in het door de Sovjet-Unie bezette Afghanistan van 1979 tot 1992.

De rol van Zwitserland

Na 1979 raakte Zwitserland steeds meer betrokken bij het door de Sovjet-Unie bezette Afghanistan als leverancier van humanitaire hulp en bijstand. Zwitserland leverde hulp aan de regio, ontving Sovjet-krijgsgevangenen en bemiddelde uiteindelijk tussen het Afghaanse regime en de mujahideen. Vreemd aan deze ontwikkeling is dat aanvankelijk, na de Sovjetinvasie, zowel de regering als het parlement weigerden diplomatiek betrokken te raken bij Afghanistan vanwege de Zwitserse neutraliteit.

Liliane Stadler onderzoekt hoe en waarom dit veranderde tussen 1979 en 1992. Hoewel het praktische effect van de bijstand van Zwitserland bescheiden was, toonde de crisis aan dat Zwitserland bleef worstelen met het vinden van een evenwicht tussen de eisen van permanente neutraliteit en internationale solidariteit in een wereld die steeds meer multilateraal wordt.