Artificial Intelligence and International Conflict in Cyberspace

Fabio Cristiano e.a.

Omslag van het boek Artificial Intelligence and International Conflict in Cyberspace (2023)

Universitair docent Conflict Studies Fabio Cristiano is co-redacteur van de pas verschenen publicatie Artificial Intelligence and International Conflict in Cyberspace. In het boek, dat open access beschikbaar is, onderzoeken de auteurs hoe kunstmatige intelligentie (AI) internationale conflicten in cyberspace verandert.

Cyberspace

In de afgelopen drie decennia is cyberspace een pijnpunt en cruciale grens in internationale conflicten geworden. Wetenschappelijk is de relatie tussen AI en conflicten in cyberspace echter enkel bezien langs enigszins rigide disciplinaire grenzen en een nog rigidere sociotechnische scheidslijn – technische en sociale wetenschap zijn zelden in een gesprek gebracht.

Onder redactie van Cristiano, hoogleraar Dennis Broeders (Universiteit Leiden), universitair docent François Delerue (IE University), hoogleraar Frédérick Douzet (Universiteit van Parijs) en postdoc Aude Géry (GEODE) is dit de eerste bundel die deze thema's via een alomvattende en interdisciplinaire aanpak behandelt.

Om te onderzoeken wat er op het spel staat bij het gebruik van AI in internationale conflicten in cyberspace, behandelen de hoofdstukken van deze bundel drie brede thema’s: (1) technisch en operationeel, (2) strategisch en geopolitiek en (3) normatief en juridisch.