8 juli 2019

Door Eleni Braat en Pepijn Corduwener

1989 and the West: Western Europe since the End of the Cold War

Afgelopen maand verscheen de wetenschappelijke bundel 1989 and the West. Western Europe since the End of the Cold War bij Routledge. De bundel staat onder redactie van dr. Eleni Braat (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen) en dr. Pepijn Corduwener (Politieke Geschiedenis). 

Met het einde van de Koude Oorlog in 1989 verwachtten velen dat 'het einde van de geschiedenis' was aangebroken, gekenmerkt door een overwinning van democratie en kapitalisme. Naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur daagt 1989 and the West deze veronderstelling uit. 

impact, gevolgen en erfenis koude oorlog

Het boek bestudeert het meest recente tijdperk van de hedendaagse Europese geschiedenis om de impact, gevolgen en erfenis van het einde van de Koude Oorlog voor West-Europa te analyseren. Toonaangevende wetenschappers op dit gebied geven antwoord op de vraag hoe het einde van de Koude Oorlog West-Europa heeft beïnvloed en hoe het de processen die de fragiele (geo-)politieke en economische orde van het continent vandaag de dag hebben gevormd, heeft versneld en versterkt.

nieuw historisch perspectief 

In vier thematische hoofdstukken analyseert het boek de veranderende positie van Duitsland in Europa, bestudeert het de transformatie van het neoliberale kapitalisme, geeft het antwoord op de vraag hoe West-Europa de geopolitieke uitdagingen na de val van de Berlijnse Muur het hoofd moest bieden en onderzoekt het de crisis van de representatieve democratie. Het boek biedt een uitgebreid en nieuw historisch perspectief op Europa sinds het einde van de jaren tachtig.

eleni braat

Dr. Eleni Braat
Dr. Eleni Braat

Eleni Braat doceert 20e-eeuwse geschiedenis van internationale betrekkingen en geheime intelligentie. Ze is gespecialiseerd in staatsgeheimen, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de politieke en organisatorische spanningen die deze in het Europa van de 20e eeuw hebben veroorzaakt. Ze is gepromoveerd aan het Europees Universitair Instituut in Florence, Italië, en ze is officieel historicus van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) geweest. Braat is daarnaast verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.

pepijn corduwener

Dr. Pepijn Corduwener
Dr. Pepijn Corduwener

Pepijn Corduwener is gespecialiseerd in de geschiedenis van de democratie in het Europa van de 20e eeuw, met een bijzondere aandacht voor het naoorlogse Frankrijk, Duitsland en Italië. Hij heeft veel gepubliceerd over dit onderwerp en over het Europese populisme. Zijn monografie The Problem of Democracy in Post War Europe werd in 2017 gepubliceerd door Routledge. Momenteel werkt hij een onderzoeksproject over de crisis van de volkspartijen in Europa, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).