65 results
Dit is een voorbeeld van een programmapagina. Het laat zien welke elementen je kunt gebruiken. Deze korte tekst zie je terug in de filterpagina en in Google.
Prijs: 
€ 875
Startmoment(en): 
1 mei 2019
Tekstueel kun je hier info invoeren over het startmoment
Gain insight into the principles of cardiovascular disease (CVD) epidemiology and the important issues that are involved.
Prijs: 
€ 785
Startmoment(en): 
13 mei 2019
Face-to-face: to be announced Online: 13 May 2019
Voor dierenartsen die keizersnedes, lebmaagdislocaties en andere buikoperaties bij runderen doen
Prijs: 
€150,- (inclusief eenvoudige warme maaltijd)
Startmoment(en): 
22 mei 2019
Voor dierenartsen die keizersnedes, lebmaagdislocaties en andere buikoperaties bij runderen doen
Prijs: 
€150,- (inclusief eenvoudige warme maaltijd)
Startmoment(en): 
22 mei 2019
The course covers the principles of therapeutic research design, including design of study, data collection and analysis.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: € 785
Startmoment(en): 
9 december 2019, 3 juni 2019
Face-to-face: 9 december 2019 Online: 3 june 2019
This course will focus on aspects of imaging technology. Design, analyse and report evaluation and reproducibility studies following international guidelines.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
10 juni 2019
Ga je onderzoek met dierproeven opzetten of uitvoeren? Volg deze door Ministerie LNV erkende cursus waarbij het welzijn van proefdieren voorop staat.
Prijs: 
€ 2.085 (basiscursus incl. soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn) incl. cursusmateriaal
Startmoment(en): 
11 juni 2019, 23 september 2019
De UniversiteitsKliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) organiseert drie keer per jaar een gratis avond met lezingen voor alle dierenartsen in Nederland.
Startmoment(en): 
20 juni 2019
In lectures, practical exercises and discussion of examples, the practice of prognostic research in a clinical setting is addressed.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: € 785
Startmoment(en): 
24 juni 2019
Face-to-face: to be announced Online: 24 June 2019
Heb je passie voor het lerarenschap en vind je het leuk om leerlingen wat te leren? Dan is de opleidiing leraar voorbereidend hoger onderwijs iets voor jou?
Prijs: 
Deeltijdtarief 2019-2020: € 1851,-
Startmoment(en): 
2 september 2019
September 2019 of februari 2020
Bestuderen van leerprocessen ven mensen en groepen
Prijs: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd 2019-2020): € 1.851
Startmoment(en): 
2 september 2019
In deze cursus leer je welke overwegingen van belang zijn bij het ontwikkelen en analyseren van toetsvragen. Open vragen en meerkeuzevragen komen aan bod.
Prijs: 
€ 352,- (intern UU/ UMC); € 420,- (extern)
Startmoment(en): 
12 september 2019, 11 november 2019
In this course, the principles and practice of clinical epidemiology will be considered and examples from the literature will be worked out and discussed.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: € 385
Startmoment(en): 
25 november 2019, 23 september 2019
Face-to-face: 25 november 2019. Online: 23 september 2019.
In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. het begeleiden en beoordelen van het onderzoeksproces van hbo-studenten in de afstudeerfase.
Prijs: 
€ 1160,- (inclusief materialen)
Startmoment(en): 
26 september 2019
In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. de thesisbegeleiding en onderzoeksbegeleiding van jouw Bachelor en Master studenten.
Prijs: 
€ 900 (intern UU/UMC); € 1.060 (extern), inclusief literatuur
Startmoment(en): 
9 oktober 2019
In deze cursus leer je omgaan met de verschillende rollen die je hebt bij het begeleiden van promovendi, en vergroot je je eigen handelingsrepertoire.
Prijs: 
€ 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), inclusief literatuur
Startmoment(en): 
14 oktober 2019
This course offers the didactic teaching qualification course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BDB) (international classroom focus)
Prijs: 
€ 3830,- (portfolio assessment included)
Startmoment(en): 
29 oktober 2019
Present and discuss the rational and use of meta-analysis. Study the strengths and limitations, and learn how to perform a meta-analysis.
Prijs: 
Face-to-face: TBA Online: € 785
Startmoment(en): 
4 november 2019
Face-to-face: to be announced. Online: 4 november 2019
In deze cursus werk je vanuit je individuele startsituatie aan het verwerven, uitbouwen en aanscherpen van didactische kennis.
Prijs: 
€2995,-
Startmoment(en): 
7 november 2019
In deze workshop leer je hoe je een toetsanalyse uitvoert, relevante statistieken interpreteert, en de zak/slaaggrens (cesuur) bepaalt van een toets.
Prijs: 
€ 176,- (intern UU/ UMC); € 205,- (extern)
Startmoment(en): 
15 november 2019
Teaching qualification assessment-examination course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BKE) (focus on international classroom)
Prijs: 
€1280,- excl. certification
Startmoment(en): 
4 februari 2020
This practical, two half-day course aims at enhancing your role as a CLIL coach and designing a personalized practical action plan for your own school
Prijs: 
€425,-
Startmoment(en): 
20 maart 2020, 21 april 2020

Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

In dit executive programma leert u meer over die aspecten van het aanbestedingsrecht die u nodig heeft om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen.
Broaden your horizon by studying modern methods of diagnostic research and data analysis.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: € 785
Startmoment(en): 
Face-to-face: winter 2019/2020 Online: 25 november 2019
Get familiar with two important topics in causal epidemiologic research, namely confounding and effect modification.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
Winter 2019/2020
In deze cursus ontdek je welke antwoorden op vragen over profielwerkstukken bij jou passen en leer je deze ook toe te passen.
Prijs: 
Omdat de cursus ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. De precieze wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Startmoment(en): 
In overleg

Business Model & Bottom-up Innovation

Business modelling helps to systematically define the means through which an organization creates value and for whom

Coaching en Consulting in Context

U vergaart kennis over en ontwikkelt competenties in het werken met onbewuste processen in organisaties
Met contractonderwijs kun je bij de Universiteit Utrecht één of meerdere cursussen uit het onderwijsaanbod te volgen.
Startmoment(en): 
onbekend
This course supports teachers in developing the skills, knowledge and attitudes to effectively adapt your teaching to the specific needs of a diverse classroom.
Prijs: 
€750,- (UU/UMC staff), €850,- (other participants)
Startmoment(en): 
November 2019 (only for teachers at UU). Please contact Nathalie Veenendaal if you are interested but not a teacher at the UU
Leer in dit traject hoe je je eigen leerlingen kunt leren onderzoeken, en hoe je hen daarin vanaf de brugklas al toe kan leiden naar het profielwerkstuk.
Prijs: 
Omdat dit scholingstraject ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. De precieze wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Startmoment(en): 
In overleg
In deze basiscursus vergroten we de toetsdeskundigheid van docenten om een antwoord te vinden op verschillende toetsvraagstukken.
Prijs: 
De kosten zijn afhankelijk van uw wensen. Indicatie: €1020,- p.p. incl. studiemateriaal
Startmoment(en): 
In overleg

Effectief communiceren in de inkooppraktijk

In de masterclass Effectief communiceren in de inkooppraktijk staan strategisch beïnvloeden en effectieve communicatie centraal
Deelnemers van deze workshop leren hoe je in een cursus peer feedback effectief kunt inzetten.
Prijs: 
€ 175,- (intern UU/UMC); € 205 (extern)
Startmoment(en): 
Workshop op aanvraag bij voldoende belangstelling
This course is aimed at teachers who (will) teach in English and want to know about using English as a medium of instruction.
Prijs: 
€480,- (UU/UMC staff), €620,- (other participants)
Startmoment(en): 
This course has not been scheduled yet. Please contact Nathalie Veenendaal if you are interested.

Entrepreneurial Ecosystems

De masterclass is ontworpen om regionale leiders instrumenten te geven voor het realiseren van entrepreneurial ecosystems die welvaart in de regio stimuleren

Exploring the 'Organisation-in-the-Mind'

U onderzoekt uw dagelijkse begeleidingstaken en werkervaring vanuit persoonlijk, rol- en systeemperspectief.
Starting with the familiar linear regression and ANOVA, the course will further expand your knowledge about the linear model.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
To be announced
Voor docenten die in hun cursus of voor thesisbegeleiding betrokken worden in honoursonderwijs en willen weten wat het inhoudt en wat het vraagt van hun rol.
Prijs: 
€525,- (intern UU/ UMC); €695 (extern)
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op via het contactformulier onder aan de pagina.
Deze cursus staat in het teken van beelden van eigen lesopnames, je leert beter les te geven door het analyseren van video-opnames.
Prijs: 
Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten (twee bijeenkomsten: 9 uur, drie bijeenkomsten 12 uur)
Startmoment(en): 
In overleg

Informele interventies

In de masterclass leert u om een correcte manier invulling te geven aan een informele behandeling en afhandeling van klachten, bezwaren en beroepen
Klascoach 2.0 is een online coaching traject waarin we inzoomen op pedagogische vragen en vaardigheden.
Prijs: 
Afhankelijk van de coachingsvraag. U kunt contact opnemen voor een offerte
Startmoment(en): 
In overleg, kan op elk moment gestart worden
In dit scholingstraject leer je hoe je binnen je eigen vak leerlingen kunt leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen in alle jaarlagen.
Prijs: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Startmoment(en): 
In overleg

Leiderschap en Organisatiedynamiek

Leiderschap en Organisatiedynamiek is een leerprogramma voor professionals die hun leiderschapsrol willen ontwikkelen

Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen)

Een eenjarig leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector in Vlaanderen en Nederland.

Leiderschap in Cultuur Utrecht (LinC Utrecht)

Een eenjarig leerprogramma voor professionals uit de culturele sector, die werkzaam zijn binnen de provincie Utrecht en willen groeien in hun leiderschap

Maatschappelijke waarde in competitieve procedures

Vergroot uw kennis van juridische, economische en inkoop-technische aspecten om in het gunningsproces de juiste keuzes te maken.

Management van Publieke Vraagstukken

U leert om uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken
An introduction to basic molecular typing tools and next-generation sequencing in epidemiological studies.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
Winter 2019/2020
Ben je bètadocent en wil je je verder ontwikkelen op professioneel vlak? Bekijk de professionaliseringsactiviteiten van de Universiteit Utrecht.
Startmoment(en): 
onbekend
Deze intensieve leergang Onderwijskundig Leiderschap is bestemd voor seniordocenten die leiding geven aan onderwijsvernieuwing.
Prijs: 
Nog niet bekend
Startmoment(en): 
Nog niet bekend
Het Centrum voor Onderwijs en Leren ondersteunt onderwijsinstellingen bij het voorbereiden van onderwijsvisitaties en accreditatie.
Prijs: 
Nog niet bekend
Startmoment(en): 
In overleg

Opleiding Specialisatie Strafrecht

De specialisatie behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht, de internationale (Europese)- en EVRM aspecten
Deze masterclass biedt overzicht van wetgeving en jurisprudentie, dat nodig is voor de afhandeling van vraagstukken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid

Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit

De opleiding Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit geeft antwoord op de vragen waar ambtenaren mee te maken krijgen in hun werk met een politiek bestuur
PAOFarmacie (post-academisch onderwijs farmacie) organiseert en ontwikkelt nascholingscursussen voor apothekers.
A practical four-day course in content and language integrated learning (CLIL), specially designed for subject teachers who are new or relatively new to CLIL.
Prijs: 
€1050,-
Startmoment(en): 
This course has not been scheduled. Please contact Ada Kool if you are interested.

Samenwerking tussen lokale en regionale overheden

De masterclass richt zich op professionals werkzaam bij lokale en regionale overheden en te maken hebben met besluitvorming over samenwerkingen
In deze workshop leert u met behulp van eigen praktijkvoorbeelden op een effectieve en efficiënte manier schriftelijke feedback geven op teksten van studenten.
Prijs: 
€ 295,- (intern UU/UMC); € 350,- (extern)
Startmoment(en): 
Najaar 2019

Strategisch Human Resource Management voor hogeschool docenten

De cursus geeft docenten kennis, kunde en theoretische inzichten in de professionalisering van het vakgebied Human Resource Management.
Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding PhD’s.
Prijs: 
€ 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), incl. literature
Startmoment(en): 
Spring 2020
Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding student research.
Prijs: 
€900,- (UU/UMC staff); €1060,- (other participants), literature included.
Startmoment(en): 
Spring 2020
Course to learn about the intercultural and didactic implications of teaching in English in an international classroom
Prijs: 
€750 (UU/UMCU staff), € 825 (other participants)
Startmoment(en): 
This course has not been scheduled yet. Please contact Nathalie Veenendaal if you are interested.

Toezicht in de 21e eeuw

Deelnemers ontwikkelen samen een nieuw netwerk voor toezichthouders tijdens de bijeenkomsten waar ervaringen en kennis geactualiseerd worden
U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en meer dan 40 partnerscholen uit de regio Utrecht
Startmoment(en): 
onbekend