150 resultaten
In deze workshop bespreken we modellen over motivatie en zelfsturing, die van belang zijn wanneer je hier als tutor aandacht aan wilt besteden.
Prijs: 
€ 120,- (voor UU-medewerkers).
Startmoment(en): 
15 april 2020
In deze workshop wordt aan de hand van een model inzichtelijk gemaakt wat kiezen inhoudt en wat dat van de student en de tutor vraagt.
Prijs: 
€ 120,- (voor UU-medewerkers).
Startmoment(en): 
16 april 2020
Learn to assess the quality and reproducibility of new imaging techniques.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
28 april 2020
Gain insight into how societal and technological developments have changed the work of professionals in a variety of domains and how this forces them to respond
Prijs: 
Free of charge
Startmoment(en): 
4 mei 2020
An introduction to epidemiological methods and techniques that are specific for infectious diseases
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
11 mei 2020
Practice and improve your skills in analyzing animal health data from structured populations.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
11 mei 2020
Mechanisms for data being missing will be discussed, as well as their potential impact in terms of bias.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
2 juni 2020
Ga je onderzoek met dierproeven opzetten of uitvoeren? Volg deze door Ministerie LNV erkende cursus waarbij het welzijn van proefdieren voorop staat.
Prijs: 
€ 2.085 (basiscursus incl. soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn) incl. cursusmateriaal
Startmoment(en): 
8 juni 2020, 29 juni 2020, 2 november 2020
De cursus met startdatum 29 juni is VOL.
Get familiar with the main approaches to economic evaluation and the measurement of costs and effects in a healthcare and prevention context
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
15 juni 2020
Opleiding tot Lesson Study begeleider (8 bijeenkomsten)
Prijs: 
€ 1245,-
Startmoment(en): 
17 juni 2020
of 18 november 2020
To plan and perform animal experiments you need two certificates: this basic course and the species-specific course.
Prijs: 
€2,085 — Basic course and species-specific course rodents and rabbits, incl. course material
Startmoment(en): 
29 juni 2020, 21 september 2020, 30 november 2020
Course startdate 29 June is fully booked.
Are you going to work with laboratory animals? Next to a basic course on Laboratory Animal Science a species-specific course is required.
Prijs: 
Look at each species-specific course for more information
Startmoment(en): 
29 juni 2020, 21 september 2020, 30 november 2020
Course startdate 29 June is fully booked.
An introduction to fundamental statistical methods and principles for evidence synthesis and meta-analysis when IPD are available from multiple related studies.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
29 juni 2020
The training provides an introduction in chemical safety assessment and offers you the opportunity to apply the theoretical framework in your practice.
Prijs: 
€ 1.800, -
Startmoment(en): 
30 juni 2020
Training in post-mortem investigation of exotic animals and wildlife.
Prijs: 
€ 1.000, -
Startmoment(en): 
6 juli 2020
This programme trains you to become a CLIL/EMI* trainer and to hone your coaching skills. It is active, participatory, informative and hands-on.
Prijs: 
€1600.00 (excluding housing)
Startmoment(en): 
13 juli 2020
Application deadline: 1 May 2020
Deeltijdmaster voor het bestuderen van leerprocessen van mensen en groepen
Prijs: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd 2020-2021): € 1.904
Startmoment(en): 
1 september 2020
This programme trains you to become a CLIL/EMI* trainer and to hone your coaching skills. It is active, participatory, informative and hands-on.
Prijs: 
€ 2500,-
Startmoment(en): 
14 september 2020
10:00 - 16:00
In deze cursus leer je omgaan met de verschillende rollen die je hebt bij het begeleiden van promovendi, en vergroot je je eigen handelingsrepertoire.
Prijs: 
€ 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), inclusief literatuur
Startmoment(en): 
14 september 2020
A practical four-day course in content and language integrated learning (CLIL), specially designed for subject teachers who are new or relatively new to CLIL.
Prijs: 
€1050,-
Startmoment(en): 
15 september 2020
In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. de thesisbegeleiding en onderzoeksbegeleiding van jouw bachelor- en masterstudenten.
Prijs: 
€ 900 (intern UU/UMC); € 1.060 (extern), inclusief literatuur
Startmoment(en): 
13 november 2020

Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

In dit executive programma leert u meer over die aspecten van het aanbestedingsrecht die u nodig heeft om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen.
Toetsaudit waarin samen met de deelnemers kritisch naar het eigen toetsprogramma wordt gekeken en verbeteringen worden aangedragen.
Prijs: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
Startmoment(en): 
In overleg
A course for lecturers who want to improve their ability yo give activating tutorials.
Prijs: 
€ 490,-
Startmoment(en): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
In deze workshop gebruiken we theorie over bijvoorbeeld diepgang en motivatie om opdrachten voor studenten te verbeteren.
Startmoment(en): 
In overleg
Ben je docent in het hoger Onderwijs en wil je je (verder) ontwikkelen op het gebied van Activerende werkgroepen? Deze cursus helpt je hierbij.
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Broaden your horizon by studying modern methods of diagnostic research and data analysis.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: € 785
Startmoment(en): 
Face-to-face: 10 February 2020 Online: 25 November 2019
Get familiar with two important topics in causal epidemiologic research, namely confounding and effect modification.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
Winter 2019/2020
Become familiar with basic issues and tools involved in economic decision making in the veterinary sciences
Prijs: 
€ 595
In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. het begeleiden en beoordelen van het onderzoeksproces van hbo-studenten in de afstudeerfase.
Prijs: 
€ 1160,- (inclusief materialen)
In deze cursus werk je aan de effectiviteit en efficiëntie van hoe jij leerlingen begeleidt en beoordeelt bij het profielwerkstuk.
Prijs: 
Omdat de cursus ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Startmoment(en): 
In overleg

Bestuur en beleid voor professionals

Deze master is ontwikkeld voor professionals in de publieke sector, die zich bewust zijn van veranderingen in de samenleving en hierop willen inspelen.

Business Model & Bottom-up Innovation

Business modelling helps to systematically define the means through which an organization creates value and for whom
Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding student research.
Prijs: 
€900,- (UU/UMC staff); €1060,- (other participants), literature included.
Gain insight into the principles of cardiovascular disease (CVD) epidemiology and the important issues that are involved.
Prijs: 
Face-to-face € 830. Online € 785
Startmoment(en): 
Face-to-face: 2 March 2020. Online: 11 May 2020
Refresh or expand specific CLIL topics within your own TTO department with a series of personalized workshops.
Prijs: 
On demand and personalized for each school
Startmoment(en): 
On demand and personalized for each school
This practical, two half-day course aims at enhancing your role as a CLIL coach and designing a personalized practical action plan for your own school
Prijs: 
€425,-
Startmoment(en): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
A CLIL Quick Scan is designed to give your school a detailed overview of the current status of CLIL in your organisation.
Prijs: 
On demand and personalized for each school
Startmoment(en): 
On demand and personalized for each school
Learn about the principles and practice of clinical epidemiology, which is focused on questions of diagnosis, prognosis, treatment and etiology.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: € 385
Startmoment(en): 
Face-to-face: 25 november 2019. Online: 23 september 2019.
Get familiar with the principles of therapeutic research design, including design of study, data collection and analysis.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: € 785
Startmoment(en): 
Face-to-face: 9 december 2019 Online: 22 june 2020
In deze training werk je aan coachingsvaardigheden aan de hand van casuïstiek die je zelf inbrengt.
Prijs: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
Get familiar with essential methods in computational statistics in a practical manner, using real-world datasets and statistical problems.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
9 March 2020
In deze cursus leer je hoe je als leerkracht aan het werk kan gaan met onderzoekend leren en wetenschap en technologie via computational thinking.
Prijs: 
€250,-
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Met contractonderwijs kun je bij de Universiteit Utrecht één of meerdere cursussen uit het onderwijsaanbod te volgen.
Startmoment(en): 
divers
Lesgeven aan sterk diverse klassen kan uitdagend zijn. Deze studiedag helpt u hiermee.
Startmoment(en): 
Op aanvraag
Een check van de kwaliteit van een curriculum
Prijs: 
De kosten zijn afhankelijk van de wensen en omvang van de documentatie. Indicatie: €4.800 (UU), €6.200 (extern)
Startmoment(en): 
In overleg
In de cursus data in school wordt een begin gemaakt met hoe data binnen een school gestructureerd ingevoerd kan worden.
Prijs: 
€990,-
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Samen met een team directieleden en docenten doorlopen we een datagestuurde cyclus. Dit geeft input voor interventies die het onderwijs(beleid) verbeteren.
Prijs: 
€ 6000,- voor het hele projectteam
Startmoment(en): 
In overleg
Aan de hand van data komen we tot concrete en onderbouwde actiepunten waarmee de afstemming en doorlopende leerlijn verder verbeterd kan worden.
Prijs: 
De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten
Startmoment(en): 
In overleg
In deze cursus leggen we de focus op de combinatie van gecijferdheid en geletterdheid, en wat dit betekent voor je les.
Prijs: 
€ 517,- (bij een minimum aantal deelnemers van 12)
Startmoment(en): 
15:00 - 18:00
This course supports teachers in developing the skills, knowledge and attitudes to effectively adapt your teaching to the specific needs of a diverse classroom.
Prijs: 
€766,- (UU/UMC staff), €843,- (other participants)
Startmoment(en): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
In deze leergang werk je vanuit je individuele startsituatie aan het verwerven, uitbouwen en aanscherpen van didactische kennis.
Prijs: 
€2995,-
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
In deze cursus lees je waarin je kunt differentiëren, welke methodieken goed werken voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen en hoe je dit vormgeeft.
Prijs: 
€1067,50
Startmoment(en): 
In overleg
Part-time Master's programme for learning more about processes and environments.
Prijs: 
Dutch and other EU/EEA students (statutory fee 2020-2021, part-time): € 1.904
Startmoment(en): 
September
In deze cursus leer je hoe je een goede toets kunt ontwikkelen, van ontwerp tot evaluatie.
Prijs: 
€ 470,- (intern UU/ UMC); € 560,- (extern)
Startmoment(en): 
In overleg
In deze cursus krijg je als promovendus praktische handvatten en persoonlijk advies om je eigen onderzoeksvoorstel te (her)ontwerpen.
Prijs: 
€ 850,- (intern UU/ UMC*); € 1010,- (extern), inclusief literatuur
In deze basiscursus vergroten we de toetsdeskundigheid van docenten om een antwoord te vinden op verschillende toetsvraagstukken.
Prijs: 
De kosten zijn afhankelijk van de wensen. Indicatie: €1020,- p.p. incl. studiemateriaal
Startmoment(en): 
In overleg

Effectief communiceren in de inkooppraktijk

In de masterclass Effectief communiceren in de inkooppraktijk staan strategisch beïnvloeden en effectieve communicatie centraal
Deelnemers van deze workshop leren hoe je in een cursus peer feedback effectief kunt inzetten.
Prijs: 
€ 175,- (intern UU/UMC); € 205 (extern)
Startmoment(en): 
Op aanvraag en bij voldoende belangstelling
Deze training van twee dagdelen biedt handreikingen voor het ontwerpen van overzichtelijke, duidelijke en studentgerichte onderwijsteksten
Prijs: 
€150,-
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
This course is aimed at teachers who (will) teach in English and want to know about using English as a medium of instruction.
Prijs: 
€470,- (UU/UMC staff), €634,- (other participants)
Startmoment(en): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
Hoe kun je studenten helpen om hun employability skills te ontwikkelen?
Prijs: 
€120,- (voor UU-medewerkers).

Entrepreneurial Ecosystems

De masterclass is ontworpen om regionale leiders instrumenten te geven voor het realiseren van entrepreneurial ecosystems die welvaart in de regio stimuleren
Learn techniques and theory of veterinary epidemiology of animal infectious diseases.
Prijs: 
€ 830
Become an expert in the growing field of epidemiology by joining this globally oriented postgraduate programme
Prijs: 
Non-EU/EEA students, institutional fee € 18.690 (for 1 year) / € 28.035 (for the entire 1.5 year programme)
Startmoment(en): 
Regular programme: September Online programme: February

Exploring the 'Organisation-in-the-Mind'

U onderzoekt uw dagelijkse begeleidingstaken en werkervaring vanuit persoonlijk, rol- en systeemperspectief.
Ondersteuning bij het uitbreiden van je feedbackrepertoire.
Prijs: 
€900,-
Startmoment(en): 
In overleg
Deze cursus van twee weken gaat over het herkennen van dierenmishandeling en hoe je als dierenarts vervolgens kunt handelen.
Startmoment(en): 
Februari 2021 (exacte datum nog niet bekend)
Verbind inzichten uit de wetenschap en ervaringen uit de fysiotherapeutische praktijk met deze deeltijdmaster.
Starting with the familiar linear regression and ANOVA, the course will further expand your knowledge about the linear model.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
24 February 2020
In deze deeltijdmaster leer je via wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan je eigen beroepsgroep in de zorg.
In deze cursus bespreken we wat honoursonderwijs is, hoe je tot een honoursopdracht komt en hoe je je rol vormgeeft in de begeleiding van deze studenten.
Prijs: 
€240,- (intern UU/ UMC); €315 (extern)
De cursus Hoorcollege geven gaat over de praktische kanten van deze veelgebruikte, maar moeilijke onderwijsvorm.
Prijs: 
€750,- (intern UU); €850,- (extern)
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
This course is for everyone who is interested in the protection of human rights and the idea of open societies.
Prijs: 
Free of charge
Deze cursus staat in het teken van beelden van eigen lesopnames, je leert beter les te geven door het analyseren van video-opnames.
Prijs: 
Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten (twee bijeenkomsten: 9 uur, drie bijeenkomsten 12 uur)
Startmoment(en): 
In overleg
Can people have equal political power while economic inequality grows and grows? Join this free MOOC and decide for yourself.
Prijs: 
Free of charge
Startmoment(en): 
February/March 2020
Learn the basic principles of statistical inference, with an emphasis on likelihood methods. Methods are illustrated by the classical linear model.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
23 March 2020

Informele interventies

In de masterclass leert u om een correcte manier invulling te geven aan een informele behandeling en afhandeling van klachten, bezwaren en beroepen

Inside Dynamics in Organisations

U vergaart kennis over en ontwikkelt competenties in het werken met onbewuste processen in organisaties
In this course, programme directors/ course coordinators can learn more about embedding internationalization into their international curriculum.
Prijs: 
€180,- (UU/UMC staff), €234,- (other participants)
Startmoment(en): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
Dit incompany traject bestaat uit een bijeenkomst waarin je kennismaakt met verschillende vaardigheden en intervisievormen.
Prijs: 
€4200 (uitgaande van 12-15 deelnemers)
Startmoment(en): 
De data worden in overleg met de school afgestemd
In deze kalibreersessie wordt er gekeken naar de afstemming en de betrouwbaarheid van beoordelingen voor afstudeerwerk.
Prijs: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven
Startmoment(en): 
In overleg
In tijden van fake news is het nodig dat leerlingen betrouwbare informatie kunnen vinden op internet. In dit traject leer je hoe je hen hierbij helpt.
Prijs: 
€ 420,- (aantal deelnemers: 8-12)
Startmoment(en): 
In overleg. Heb je interesse, neem dan contact op.

Leeratelier Gedrag en Bestuur

Het leeratelier is een coproductie van de Universiteit Utrecht en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
Prijs: 
€ 5.700 euro (BTW-vrij)
In dit scholingstraject leer je hoe je binnen je eigen vak leerlingen kunt leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen in alle jaarlagen.
Prijs: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Startmoment(en): 
In overleg
In deze cursus leer je hoe je leerlingen academische vaardigheden kunt leren, zoals een kritische houding en schrijf- en onderzoeksvaardigheid.
Prijs: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken
Startmoment(en): 
In overleg

Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen)

Een eenjarig leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector in Vlaanderen en Nederland.

Leiderschap in Cultuur Utrecht (LinC Utrecht)

Een eenjarig leerprogramma voor professionals uit de culturele sector, die werkzaam zijn binnen de provincie Utrecht en willen groeien in hun leiderschap
Heb je passie voor het lerarenschap en vind je het leuk om leerlingen wat te leren? Dan is de opleiding leraar voorbereidend hoger onderwijs iets voor jou!
Prijs: 
Deeltijdtarief 2020-2021: € 1904,-
Startmoment(en): 
September 2020 of februari 2021
In de training beleidingsvaardigheden leer je hoe je docenten-in-opleiding zo efficiënt mogelijk begeleidt bij hun ontwikkeling als docent.
Prijs: 
€750,-
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Wij ondersteunen scholen bij het opzetten en uitvoeren van een Lesson Study.
Startmoment(en): 
In overleg
In een kleine groep doorloop je onder professionele begeleiding de Lesson Study-cyclus.
Prijs: 
Op aanvraag
Startmoment(en): 
Op aanvraag
Lesson Study in het VO leren ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden: train-de-trainer programma
Prijs: 
€ 1245,-
Startmoment(en): 
In overleg

Maatschappelijke waarde in competitieve procedures

Vergroot uw kennis van juridische, economische en inkoop-technische aspecten om in het gunningsproces de juiste keuzes te maken.

Management van Publieke Vraagstukken

In de modules leert u om uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken
Deze masterclass biedt docenten een gedegen kennisbasis en helpt je om hun praktisch docentvaardigheden verder te ontwikkelen.
This course will lead you to more advanced methods for analyzing multilevel and longitudinal data. With a primarily focus on continuous outcome variables.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: €785
Startmoment(en): 
Face-to-face: 6 April 2020. Online: 4 November 2019
An introduction to basic molecular typing tools and next-generation sequencing in epidemiological studies.
Prijs: 
€ 830
Startmoment(en): 
3 February 2020
In deze masterclass leer je hoe je een mondelinge toets goed opzet, afneemt en beoordeelt.
Prijs: 
€175,- (intern UU/UMC); €210 (extern)
Startmoment(en): 
In overleg
In deze workshop wordt ingegaan op het geven van feedback in face-to-face bijeenkomsten met individuele studenten.
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
In de cursus komen onder andere activerende werkvormen, vraagtechnieken, motiverende openingen, realistische opdrachten en behapbaar differentiëren aan bod.
Prijs: 
€765 (bij minimaal 8 deelnemers)
Startmoment(en): 
In overleg
Bekijk de mogelijkheden bij de Universiteit Utrecht om je als vo-, ho-docent of lerarenopleider verder te ontwikkelen op professioneel vlak.
Startmoment(en): 
divers
Werken aan de interactie van pedagogisch medewerkers en leerkrachten
Prijs: 
Afhankelijk van de afspraken
Startmoment(en): 
In overleg

Ombudsfunctionaris in breed perspectief

In deze masterclass maakt u kennis met alle facetten van een unieke interventiefunctie in een organisatie: de ombudsfunctie.
Deze intensieve leergang Onderwijskundig Leiderschap is bestemd voor seniordocenten die leiding geven aan onderwijsvernieuwing.
Startmoment(en): 
Voor de UU naar verwachting begin 2021; voor andere instellingen in overleg
Wij ondersteunen onderwijsinstellingen bij het voorbereiden van onderwijsvisitaties en accreditatie.
Prijs: 
In overleg
Startmoment(en): 
Ongeveer twee weken voor het bezoek van de visitatiecommissie
Leer in dit traject hoe je je eigen leerlingen kunt leren onderzoeken, en hoe je hen daarin vanaf de brugklas al toe kan leiden naar het profielwerkstuk.
Prijs: 
Omdat dit scholingstraject ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
Startmoment(en): 
In overleg

Opleiding Specialisatie Strafrecht

De specialisatie behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht, de internationale (Europese)- en EVRM aspecten

Organisatie, Cultuur en Management

In dit masterprogramma krijgt u inzicht in machts- en culturele processen in dienstverlenende organisaties die functioneren in een veranderende omgeving.
Deze masterclass biedt overzicht van wetgeving en jurisprudentie, dat nodig is voor de afhandeling van vraagstukken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid
Driedaagse cursus waarin je met je eigen vragen en materiaal gaat kijken naar hoe je beoordelingen kunt herontwerpen en verbeteren.
Prijs: 
€425,- (intern UU/UMC); €550,- (extern)
Startmoment(en): 
In overleg
The PhD Course Centre Life Sciences offers courses to help you in your current research project and in your future career.
Prijs: 
Various
Startmoment(en): 
Various

Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit

De opleiding Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit geeft antwoord op de vragen waar ambtenaren mee te maken krijgen in hun werk met een politiek bestuur
PAOFarmacie (post-academisch onderwijs farmacie) organiseert en ontwikkelt nascholingscursussen voor apothekers.
In this course, you will learn how to prepare and give a suitable presentation.
Prijs: 
€775,- (UU staff*) / €920,- (other participants)
Startmoment(en): 
Spring 2020
In dit intensieve traject werk je aan de ondersteuning van de ontwikkeling van docenten en aan je eigen leerproces als coach.
Prijs: 
€1675,- (incl. lunch en materiaal)
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Prognosis is a key concept in patient care. Lectures, exercises and discussion of examples adress the practice of prognostic research in a clinical setting.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: € 785
Startmoment(en): 
Face-to-face: 16 March 2020 Online: 6 January 2020
Learn to interpret geographic patterns, identify prevention strategies, and assess the impact of risk factors and preventive measures on population health.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: €785
Startmoment(en): 
Face-to-face: 29 April 2019 Online: to be announced
Training for PhD students to improve planning and time management skills.
Prijs: 
€ 275,-*
Startmoment(en): 
13:15 - 16:15

Samenwerking tussen lokale en regionale overheden

De masterclass richt zich op professionals werkzaam bij lokale en regionale overheden en te maken hebben met besluitvorming over samenwerkingen
In deze workshop leer je met behulp van eigen praktijkvoorbeelden op een effectieve en efficiënte manier schriftelijke feedback geven op teksten van studenten.
Prijs: 
€ 295,- (intern UU/UMC); € 350,- (extern)

Strategisch Human Resource Management voor hogeschool docenten

De cursus geeft docenten kennis, kunde en theoretische inzichten in de professionalisering van het vakgebied Human Resource Management.
Workshop van drie uur waarin je tips en tricks krijgt waarmee je als docent de studievaardigheden van je studenten een boost kunt geven.
Prijs: 
€120,-
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding PhD’s.
Prijs: 
€ 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), incl. literature
Startmoment(en): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
An introduction to survival data and analysis techniques regularly encountered in epidemiologic research.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: €785
Startmoment(en): 
Face-to-face: 8 June 2020 Online: 6 January 2020
Learn to define your review questions, critically assess the methodological quality and which statistical methods to use for meta-analyses of the results.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: €785
Startmoment(en): 
Face-to-face: 15 May 2020 Online: 1 June 2020
Systematic reviews are crucial in this era of evidence based medicine. Learn to perform all of the necessary steps through lectures and practicals.
Prijs: 
Face-to-face: €830 Online: €385
Startmoment(en): 
Face-to-face: 3 february 2020. Online: 4 november 2019
Learn to critically summarize diagnostic studies in a systematic review for the benefit of health care research.
Prijs: 
Face-to-face: € 830 Online: € 785
Startmoment(en): 
30 March 2020 (face-to-face) 27 January 2020 (online)
Course for university teachers who would like to enrich their understanding of student learning and improve their own teaching practice and design of courses.
Prijs: 
€ 2040,- (UU/ UMCU staff); € 2620,- (other participants). Literature is included.
This course offers the didactic teaching qualification course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BDB) (international classroom focus)
Prijs: 
€ 3830,- (portfolio assessment included)
Learn about the intercultural and didactic implications of teaching in English in an international classroom.
Prijs: 
€766,- (UU/UMCU staff), € 843,- (other participants)
Startmoment(en): 
New dates to be announced
In this course participants develop practical skills in selecting and handling teaching methods and how they can make effective and attractive study tasks.
Prijs: 
€ 750,- ( UU staff*) / €810 (external)
Startmoment(en): 
This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
Teaching qualification assessment-examination course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BKE) (focus on international classroom)
Prijs: 
€1280,- excl. certification
In deze workshop leer je hoe je een toetsanalyse uitvoert, relevante statistieken interpreteert, en de zak/slaaggrens (cesuur) bepaalt van een toets.
Prijs: 
€ 176,- (intern UU/ UMC); € 205,- (extern)
Training/ adviestraject waarin ondersteuning wordt gegeven bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het toetsbeleid en toetsprogramma
Prijs: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
Startmoment(en): 
In overleg
Tijdens deze masterclass leer je aan de hand van je eigen cursusmateriaal hoe je een goede toetsmatrijs opstelt en hoe je deze optimaal kunt gebruiken.
Prijs: 
€ 175,- (intern UU/ UMC); € 210,- (extern)
Startmoment(en): 
In overleg
In deze cursus leer je welke overwegingen van belang zijn bij het ontwikkelen en analyseren van toetsvragen. Open vragen en meerkeuzevragen komen aan bod.
Prijs: 
€ 352,- (intern UU/ UMC); € 420,- (extern)

Toezicht in de 21e eeuw

Deelnemers ontwikkelen samen een nieuw netwerk voor toezichthouders tijdens de bijeenkomsten waar ervaringen en kennis geactualiseerd worden
U-Talent organiseert activiteiten voor havo/vwo-docenten en hun leerlingen. Ook vervult U-talent een netwerkfunctie voor partnerscholen in de regio Utrecht.
Prijs: 
Divers
Startmoment(en): 
Divers
De UniversiteitsKliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) organiseert drie keer per jaar een gratis avond met lezingen voor alle dierenartsen in Nederland.
Prijs: 
Gratis
Startmoment(en): 
De eerstvolgende datum is: 29 oktober 2020.
In this course we dive into the topic of child development, which is complex and influenced by factors at many different levels of organization.
Prijs: 
Free of charge
Thema's als het begeleiden en motiveren van leerlingen in projecten worden in deze workshops uitgediept.
Prijs: 
Op aanvraag
Startmoment(en): 
In overleg
Ontwikkel nieuwe wetenschappelijke kennis en draag bij aan de ontwikkeling van je zorgpraktijk via deze deeltijdmaster.
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met de online tool die is ontwikkeld om leerlijnen in het curriculum visueel zichtbaar te maken.
Prijs: 
€230,-
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
Understand the concepts of epidemiology and apply these concepts in data analysis
Prijs: 
€ 1285
De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) gaat over het gedrag van een docent in de klas en geeft een beeld van zijn handelswijze.
Prijs: 
€ 47,- per klas (bij afname van meer dan 50 klassen in een schooljaar bedragen de kosten € 42,- per klas)
De Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) geeft schoolleiders inzicht in hun functioneren.
Prijs: 
€ 145,- per afname per schoolleider
Dit traject levert een blauwdruk op van het Eigen handelen, gezien vanuit jezelf en vanuit het perspectief van de leerlingen.
Prijs: 
Afhankelijk van de maatwerkafspraken
Startmoment(en): 
Op aanvraag
Wil je als professional een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid halen? Of ben je tweedegraadsleraar en wil je eerstegraads worden? Dat kan aan de UU.
Prijs: 
Divers
Startmoment(en): 
Divers
Young Professional Network Day