STAP - budget

Wil je je blijven ontwikkelen en zoek je een cursus of training op academische niveau? Met het onderwijs van professionals kun je je vaardigheden en kennis verbreden en geef je een impuls aan je loopbaan. Vanaf 1 september 2022 kun je voor een deel van ons onderwijs voor professional aanbod het STAP-budget via het UWV aanvragen. Dat is een overheidssubsidie van maximaal €1.000,- per jaar voor een cursus of training. Het aanbod van de STAP cursussen groeit, dus houd het aanbod van de universiteit in de gaten.

Wat is het STAP-budget?
De overheid heeft per 1 maart 2022 het STAP-budget ingevoerd om werkenden en werkzoekenden te helpen om een nieuwe stap in hun carriere te zetten. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en is een subsidie, die werkenden en werkzoekenden kunnen aanvragen. Met dit budget kun je tot maximaal €1.000,- krijgen om aan scholing te doen. Dit komt in plaats van de belastingaftrek voor studiekosten.

Wie kan het STAP-budget aanvragen?

  • Iedere persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan een STAP-budget aanvragen voor het financieren van de scholing die hij/zij wilt volgen. Dit zijn zowel werkenden als niet werkenden van ten minste 18 jaar oud die de gerechtigde AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
  • Wanneer de werkgever of een andere partij meebetaalt, kan je daarnaast het STAP-budget aanvragen. Het STAP-budget wordt verlaagd met het bedrag dat de deelnemer vanuit de andere bron gefinancierd krijgt.
  • Uitgezonderd zijn personen die aanspraak maken op andere ondersteunende maatregelen waaronder studiefinanciering of een studievoucher. 
    Tot 30 jaar kun je geen STAP-budget aanvragen voor een door het ministerie van OCW erkende voltijdsopleiding (zoals een voltijd bacheloropleiding). Dit om samengaan met studiefinanciering te voorkomen.

Wanneer zijn de tijdvakken om een STAP-budget aan te vragen?

Het onderwijs moet binnen drie maanden starten na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd. Er zijn verschillende aanvraagperiodes. Elke 2 maanden start weer een nieuwe aanvraagperiode. Is het geld op van een periode dan kun je het nogmaals proberen in een volgende aanvraagperiode.

1 januari t/m februari 2023Geen aanvraagronde. De regels rondom de subsidie worden door de overheid aangescherpt. Hierdoor is het niet mogelijk om voor dit tijdvak een STAP-budget aan te vragen.
28 februari t/m april 2023   onderwijs start tussen 29 maart en 30 juli 2023

Stappenplan hoe vraag je een STAP-budget aan