93 resultaten
 • Supervising PhD Research Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding PhD’s.
  Prijs: 
  € 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), incl. literature
  Startmoment(en): 
  11 februari 2021, 6 mei 2021
 • English Pronunciation (for Lecturers) This course is aimed at teachers who want to improve their English pronunciation and learn to speak more fluently.
  Prijs: 
  € 580,- (UU/UMC employees) € 745,- (others)
  Startmoment(en): 
  15 februari 2021
  Other dates: 8 March, 22 March, 12 April
 • Supervising Student Research (Ba/MSc thesis) Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding student research.
  Prijs: 
  €935,- (UU/UMC staff); €1085,- (other participants), literature included.
  Startmoment(en): 
  12 maart 2021
 • Teaching Qualification Assessment and Examination in an International Classroom Teaching qualification assessment-examination course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BKE) (focus on international classroom)
  Prijs: 
  €1335,- excl. certification
  Startmoment(en): 
  15 maart 2021
 • Developing Intercultural Competences This course supports teachers in developing the skills, knowledge and attitudes to effectively adapt your teaching to the specific needs of a diverse classroom.
  Startmoment(en): 
  23 maart 2021
 • Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC) In deze cursus kun je jouw kennis en vaardigheden inzetten bij het zoeken en implementeren van oplossingen voor prangende maatschappelijke vraagstukken.
  Prijs: 
  € 370,- (voor professionals)
  Startmoment(en): 
  8 april 2021
 • Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC) Use your knowledge and skills to solve complex societal problems. This course challenges and trains you to become interdisciplinary and innovative problem solvers.
  Prijs: 
  € 370,- (voor professionals)
  Startmoment(en): 
  8 april 2021
 • CLIL/EMI: Train-the-Trainer (Summer School 2021) This programme trains you to become a CLIL/EMI* trainer and to hone your coaching skills. It is active, participatory, informative and hands-on.
  Prijs: 
  €1600.00 (excluding housing)
  Startmoment(en): 
  5 juli 2021
  Duration: two weeks
 • CLIL Coaching This practical, two half-day course aims at enhancing your role as a CLIL coach and designing a personalized practical action plan for your own school
  Prijs: 
  €435,-
  Startmoment(en): 
  28 september 2021
 • Aanbod Toetsaudits Toetsaudit waarin samen met de deelnemers kritisch naar het eigen toetsprogramma wordt gekeken en verbeteringen worden aangedragen.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Activating tutorials A course for lecturers who want to improve their ability yo give activating tutorials.
  Prijs: 
  € 500,-
  Startmoment(en): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Activerende opdrachten In deze workshop gebruiken we theorie over bijvoorbeeld diepgang en motivatie om opdrachten voor studenten te verbeteren.
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Activerende werkgroepen Ben je docent in het hoger Onderwijs en wil je je (verder) ontwikkelen op het gebied van Activerende werkgroepen? Deze cursus helpt je hierbij.
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Beeldcoaching als middel voor reflectie op je eigen onderwijs Deze cursus staat in het teken van beelden van eigen lesopnames, je leert beter les te geven door het analyseren van video-opnames.
  Prijs: 
  Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten (twee bijeenkomsten: 9 uur, drie bijeenkomsten 12 uur)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Begeleiden en beoordelen van hbo-studenten in de afstudeerfase In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. het begeleiden en beoordelen van het onderzoeksproces van hbo-studenten in de afstudeerfase.
  Prijs: 
  € 1190,- (inclusief materialen)
 • Begeleiden en beoordelen van profielwerkstukken In deze cursus werk je aan de effectiviteit en efficiëntie van hoe jij leerlingen begeleidt en beoordeelt bij het profielwerkstuk.
  Prijs: 
  Omdat de cursus ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • CLIL (Incompany training) Refresh or expand specific CLIL topics within your own TTO department with a series of personalized workshops.
  Prijs: 
  On demand and personalized for each school
  Startmoment(en): 
  On demand and personalized for each school
 • CLIL for Starters A practical four-day course in content and language integrated learning (CLIL), specially designed for subject teachers who are new or relatively new to CLIL.
  Prijs: 
  €1075,-
  Startmoment(en): 
  Other dates: 7 Oct, 29 Oct, 10 Nov
 • CLIL Quick Scan A CLIL Quick Scan is designed to give your school a detailed overview of the current status of CLIL in your organisation.
  Prijs: 
  On demand and personalized for each school
  Startmoment(en): 
  On demand and personalized for each school
 • CLIL/EMI: Train-the-Trainer This programme trains you to become a CLIL/EMI* trainer and to hone your coaching skills. It is active, participatory, informative and hands-on.
  Prijs: 
  € 2565,-
  Startmoment(en): 
  Fall 2021 (exact dates will follow)
 • Coachingsvaardigheden voor docenten In deze training werk je aan coachingsvaardigheden aan de hand van casuïstiek die je zelf inbrengt.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Computational Thinking In deze cursus leer je hoe je als leerkracht aan het werk kan gaan met onderzoekend leren en wetenschap en technologie via computational thinking.
  Prijs: 
  €255,-
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Contractonderwijs Sociale wetenschappen Met contractonderwijs kun je bij de Universiteit Utrecht één of meerdere cursussen uit het onderwijsaanbod te volgen.
  Startmoment(en): 
  divers
 • Cultureel sensitief lesgeven Lesgeven aan sterk diverse klassen kan uitdagend zijn. Deze studiedag helpt u hiermee.
  Startmoment(en): 
  Op aanvraag
 • Curriculumscan Een check van de kwaliteit van een curriculum
  Prijs: 
  De kosten zijn afhankelijk van de wensen en omvang van de documentatie. Indicatie: €4.990 (UU), €6.355 (extern)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Data in de school In de cursus data in school wordt een begin gemaakt met hoe data binnen een school gestructureerd ingevoerd kan worden.
  Prijs: 
  €1015,-
 • Data team opzetten op school Samen met een team directieleden en docenten doorlopen we een datagestuurde cyclus. Dit geeft input voor interventies die het onderwijs(beleid) verbeteren.
  Prijs: 
  € 6150,- voor het hele projectteam
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Datageïnformeerd werken voor teamleiders Leer als teamleider datageïnformeerd werken, en hoe je over de resultaten een onderwijskundig gesprek voert met vaksecties of mentoren.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Datagestuurd werken binnen de vaksectie Aan de hand van data komen we tot concrete en onderbouwde actiepunten waarmee de afstemming en doorlopende leerlijn verder verbeterd kan worden.
  Prijs: 
  De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • De rol van taal in de reken- en wiskundeles in het vmbo en mbo In deze cursus leggen we de focus op de combinatie van gecijferdheid en geletterdheid, en wat dit betekent voor je les.
  Prijs: 
  € 530,- (bij een minimum aantal deelnemers van 12)
  Startmoment(en): 
  15:00 - 18:00
 • Didactiek voor hbo-docenten (BDB) In deze leergang werk je vanuit je individuele startsituatie aan het verwerven, uitbouwen en aanscherpen van didactische kennis.
  Prijs: 
  (volgt)
  Startmoment(en): 
  Er zijn op dit moment nog geen data voor de volgende cursus gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Differentiëren In deze cursus lees je waarin je kunt differentiëren, welke methodieken goed werken voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen en hoe je dit vormgeeft.
  Prijs: 
  Individueel traject: €1095,- (De prijs voor een groepstraining is afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal bijeenkomsten)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Educational Sciences Part-time Master's programme for learning more about processes and environments.
  Prijs: 
  Dutch and other EU/EEA students (statutory fee 2020-2021, part-time): € 1.904
  Startmoment(en): 
  September
 • Een goede toets: van ontwerp tot evaluatie In deze cursus leer je hoe je een goede toets kunt ontwikkelen, van ontwerp tot evaluatie.
  Prijs: 
  € 490,- (intern UU/ UMC); € 575,- (extern)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Een onderzoeksvoorstel (door)ontwikkelen voor PhD’s In deze cursus krijg je als promovendus praktische handvatten en persoonlijk advies om je eigen onderzoeksvoorstel te (her)ontwerpen.
  Prijs: 
  € 885,- (intern UU/ UMC*); € 1035,- (extern), inclusief literatuur
 • Een stevig basis voor de BKE In deze basiscursus vergroten we de toetsdeskundigheid van docenten om een antwoord te vinden op verschillende toetsvraagstukken.
  Prijs: 
  De kosten zijn afhankelijk van de wensen. Indicatie: €1020,- p.p. incl. studiemateriaal
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Effectief inzetten van peerfeedback op schrijfproducten Deelnemers van deze workshop leren hoe je in een cursus peer feedback effectief kunt inzetten.
  Prijs: 
  € 180,- (intern UU/UMC); € 210 (extern)
  Startmoment(en): 
  Op aanvraag en bij voldoende belangstelling
 • Effectieve onderwijsteksten schrijven Deze training van twee dagdelen biedt handreikingen voor het ontwerpen van overzichtelijke, duidelijke en studentgerichte onderwijsteksten
  Prijs: 
  €155,-
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Effective Teaching in English This course is aimed at teachers who (will) teach in English and want to know about using English as a medium of instruction.
  Prijs: 
  €580,- (UU/UMC staff), €745,- (other participants)
  Startmoment(en): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Employability Skills Hoe kun je studenten helpen om hun employability skills te ontwikkelen?
  Prijs: 
  €125,- (voor UU-medewerkers).
 • Focus op feedback en vragenderwijs begeleiden Ondersteuning bij het uitbreiden van je feedbackrepertoire.
  Prijs: 
  €920,-
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Het begeleiden van keuzes maken In deze workshop wordt aan de hand van een model inzichtelijk gemaakt wat kiezen inhoudt en wat dat van de student en de tutor vraagt.
  Prijs: 
  € 125,- (voor UU-medewerkers).
 • Honoursstudenten in je cursus: opdrachten ontwikkelen en begeleiden In deze cursus bespreken we wat honoursonderwijs is, hoe je tot een honoursopdracht komt en hoe je je rol vormgeeft in de begeleiding van deze studenten.
  Prijs: 
  €250,- (intern UU/ UMC); €325 (extern)
 • Hoorcollege geven De cursus Hoorcollege geven gaat over de praktische kanten van deze veelgebruikte, maar moeilijke onderwijsvorm.
  Prijs: 
  €780,- (intern UU); €870,- (extern)
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Internationalisation of the Curriculum In this course, programme directors/ course coordinators can learn more about embedding internationalization into their international curriculum.
  Prijs: 
  €185,- (UU/UMC staff), €240,- (other participants)
  Startmoment(en): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Intervisie met collega's Dit incompany traject bestaat uit een bijeenkomst waarin je kennismaakt met verschillende vaardigheden en intervisievormen.
  Prijs: 
  €4305 (uitgaande van 12-15 deelnemers)
  Startmoment(en): 
  De data worden in overleg met de school afgestemd
 • Kalibreren: afstemming over beoordelingen van (afstudeer)werk In deze kalibreersessie wordt er gekeken naar de afstemming en de betrouwbaarheid van beoordelingen voor afstudeerwerk.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Kritisch denken stimuleren in de klas In de huidige complexe samenleving is het belangrijk om kritisch te kunnen nadenken. In dit traject leer je hoe leerlingen hierbij helpt.
  Prijs: 
  € 430,- (aantal deelnemers: 8-12)
  Startmoment(en): 
  In overleg. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen In dit scholingstraject leer je hoe je binnen je eigen vak leerlingen kunt leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen in alle jaarlagen.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Leerlingen voorbereiden op wetenschappelijk onderwijs: academische vaardigheden In deze cursus leer je hoe je leerlingen academische vaardigheden kunt leren, zoals een kritische houding en schrijf- en onderzoeksvaardigheid.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Leren begeleiden van leraren-in-opleiding In de training beleidingsvaardigheden leer je hoe je docenten-in-opleiding zo efficiënt mogelijk begeleidt bij hun ontwikkeling als docent.
  Prijs: 
  €770,-
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Lesson Study cyclus begeleiden op school (VO) Wij ondersteunen scholen bij het opzetten en uitvoeren van een Lesson Study.
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Lesson Study voor het basisonderwijs In een kleine groep doorloop je onder professionele begeleiding de Lesson Study-cyclus.
  Prijs: 
  Op aanvraag
  Startmoment(en): 
  Op aanvraag
 • Lesson Study: opleiding tot procesbegeleider (PO) Opleiding tot Lesson Study begeleider (8 bijeenkomsten)
  Prijs: 
  € 1275,-
 • Lesson Study: Train-de-trainer (VO) Lesson Study in het VO leren ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden: train-de-trainer programma
  Prijs: 
  € 1275,-
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Masterclass Didactiek in Onderwijs voor Professionals Deze masterclass biedt docenten een gedegen kennisbasis en helpt je om hun praktisch docentvaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Mondeling en schriftelijk feedback geven In deze cursus leer je op een constructieve en effectieve manier feedback geven aan studenten (/leerlingen). Zowel schriftelijke als mondelinge feedback komen aan bod in de training.
  Prijs: 
  €640,- voor hele training (4 dagdelen) of €360,- voor één van de twee onderwerpen (mondelinge óf schriftelijke feedback)
  Startmoment(en): 
  Overige data: 11 december, 22 januari, 12 februari
 • Mondeling toetsen In deze masterclass leer je hoe je een mondelinge toets goed opzet, afneemt en beoordeelt.
  Prijs: 
  €180,- (intern UU/UMC); €215 (extern)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Motivatie en zelfsturing In deze workshop bespreken we modellen over motivatie en zelfsturing, die van belang zijn wanneer je hier als tutor aandacht aan wilt besteden.
  Prijs: 
  € 125,- (voor UU-medewerkers).
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Motiveren en activeren van leerlingen In de cursus komen onder andere activerende werkvormen, vraagtechnieken, motiverende openingen, realistische opdrachten en behapbaar differentiëren aan bod.
  Prijs: 
  €785 (bij minimaal 8 deelnemers)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Nascholing voor Bètadocenten Bekijk de mogelijkheden bij de Universiteit Utrecht om je als vo-, ho-docent of lerarenopleider verder te ontwikkelen op professioneel vlak.
  Startmoment(en): 
  divers
 • Observeren van interactie met CLASS Werken aan de interactie van pedagogisch medewerkers en leerkrachten
  Prijs: 
  Afhankelijk van de afspraken
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Onderwijskundig leiderschap Deze intensieve leergang Onderwijskundig Leiderschap is bestemd voor seniordocenten die leiding geven aan onderwijsvernieuwing.
  Startmoment(en): 
  Voor de UU naar verwachting begin 2021; voor andere instellingen in overleg
 • Onderwijsvisitaties en accreditatie Wij ondersteunen onderwijsinstellingen bij het voorbereiden van onderwijsvisitaties en accreditatie.
  Prijs: 
  In overleg
  Startmoment(en): 
  Ongeveer twee weken voor het bezoek van de visitatiecommissie
 • Onderwijswetenschappen Deeltijdmaster voor het bestuderen van leerprocessen van mensen en groepen
  Prijs: 
  Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd 2020-2021): € 1.904
 • Onderzoek van promovendi begeleiden In deze (online) cursus leer je omgaan met de verschillende rollen die je hebt bij het begeleiden van promovendi, en vergroot je je eigen handelingsrepertoire.
  Prijs: 
  € 910 (intern UU/UMC); € 1.055 (extern), inclusief literatuur
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Onderzoek van studenten begeleiden In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. de thesisbegeleiding en onderzoeksbegeleiding van jouw bachelor- en masterstudenten.
  Prijs: 
  € 935 (intern UU/UMC); € 1.085 (extern), inclusief literatuur
  Startmoment(en): 
  Een nieuwe cursus wordt aangeboden in het voorjaar van 2021.
 • Onderzoeksdidactiek: leerlingen leren onderzoeken in het vwo Leer in dit traject hoe je je eigen leerlingen kunt leren onderzoeken, en hoe je hen daarin vanaf de brugklas al toe kan leiden naar het profielwerkstuk.
  Prijs: 
  Omdat dit scholingstraject ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Performance assessment: Beoordelen van vaardigheden en competenties Driedaagse cursus waarin je met je eigen vragen en materiaal gaat kijken naar hoe je beoordelingen kunt herontwerpen en verbeteren.
  Prijs: 
  €440,- (intern UU/UMC); €565,- (extern)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Presenting your research (in English) In this course, you will learn how to prepare and give a suitable presentation.
  Prijs: 
  €805,- (UU staff*) / €945,- (other participants)
  Startmoment(en): 
  Spring 2020
 • Professionaliseringstraject voor docentcoaches in school In dit intensieve traject werk je aan de ondersteuning van de ontwikkeling van docenten en aan je eigen leerproces als coach.
  Prijs: 
  €1715,- (incl. lunch en materiaal)
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) The Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) maps the interaction between teacher and students.
  Prijs: 
  € 50,- per class (when requesting QTI’s for more than 50 classes in one school year the costs are € 45,- per class)
 • Research planning and time management / onderzoeksplanning en timemangement Training for PhD students to improve planning and time management skills.
  Prijs: 
  € 300,-*
 • Studievaardigheden aanleren Workshop van drie uur waarin je tips en tricks krijgt waarmee je als docent de studievaardigheden van je studenten een boost kunt geven.
  Prijs: 
  €125,-
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Teaching in Higher Education (BKO/UTQ Course in English) Course for university teachers who would like to enrich their understanding of student learning and improve their own teaching practice and design of courses.
  Prijs: 
  € 2120,- (UU/ UMCU staff); € 2685,- (other participants). Literature is included.
 • Teaching in Higher Education in an International Classroom This course offers the didactic teaching qualification course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BDB) (international classroom focus)
  Prijs: 
  € 3925,- (portfolio assessment included)
 • Teaching in the International Classroom Learn about the intercultural and didactic implications of teaching in English in an international classroom.
  Prijs: 
  €795,- (UU/UMCU staff), € 865,- (other participants)
  Startmoment(en): 
  New dates to be announced
 • Teaching in tutorials and seminars In this course participants develop practical skills in selecting and handling teaching methods and how they can make effective and attractive study tasks.
  Prijs: 
  € 780,- ( UU staff*) / €830 (external)
  Startmoment(en): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Toetsanalyse en cijfers geven In deze workshop leer je hoe je een toetsanalyse uitvoert, relevante statistieken interpreteert, en de zak/slaaggrens (cesuur) bepaalt van een toets.
  Prijs: 
  € 185,- (intern UU/ UMC); € 210,- (extern)
 • Toetsen beter benutten: toetskwaliteit en formatief evalueren Heb je vragen over de kwaliteit van je huidige toetsen? We helpen je om toetsen op kwaliteit te checken en op basis daarvan te verbeteren.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Toetsen op opleidingsniveau: toetsbeleid en toetsprogramma Training/ adviestraject waarin ondersteuning wordt gegeven bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het toetsbeleid en toetsprogramma
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Toetsmatrijs: ontwerp en gebruik Tijdens deze masterclass leer je aan de hand van je eigen cursusmateriaal hoe je een goede toetsmatrijs opstelt en hoe je deze optimaal kunt gebruiken.
  Prijs: 
  € 180,- (intern UU/ UMC); € 215,- (extern)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Toetsvragen maken en evalueren In deze cursus leer je welke overwegingen van belang zijn bij het ontwikkelen en analyseren van toetsvragen. Open vragen en meerkeuzevragen komen aan bod.
  Prijs: 
  € 365,- (intern UU/ UMC); € 430,- (extern)
 • U-Talent U-Talent organiseert activiteiten voor havo/vwo-docenten en hun leerlingen. Ook vervult U-talent een netwerkfunctie voor partnerscholen in de regio Utrecht.

  Prijs: 
  Divers
  Startmoment(en): 
  Divers
 • Understanding child development - from synapse to society In this course we dive into the topic of child development, which is complex and influenced by factors at many different levels of organization.
  Prijs: 
  Free of charge
 • Vakoverstijgend onderwijs ontwerpen en begeleiden Thema's als het begeleiden en motiveren van leerlingen in projecten worden in deze workshops uitgediept.
  Prijs: 
  Op aanvraag
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Versterk de lijn in je opleiding met de leerlijnentool Tijdens deze workshop ga je aan de slag met de online tool die is ontwikkeld om leerlijnen in het curriculum visueel zichtbaar te maken.
  Prijs: 
  €235,-
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Video coaching as a means of reflection on your own teaching This course is aimed at analysing videos of your own teaching to improve your teaching.
  Prijs: 
  Dependent on the number of meetings (two meetings: 9 hours, three meetings 12 hours)
  Startmoment(en): 
  In coordination with participants
 • Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) gaat over het gedrag van een docent in de klas en geeft een beeld van zijn handelswijze.
  Prijs: 
  € 50,- per klas (bij afname van meer dan 50 klassen in een schooljaar bedragen de kosten € 45,- per klas)
 • Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) De Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) geeft schoolleiders inzicht in hun functioneren.
  Prijs: 
  € 150,- per afname per schoolleider
 • Vragenlijst Leerkrachtrepertoire pedagogisch-didactisch handelen (PDH) Dit traject levert een blauwdruk op van het Eigen handelen, gezien vanuit jezelf en vanuit het perspectief van de leerlingen.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken
  Startmoment(en): 
  Op aanvraag
 • Word leraar in het voortgezet onderwijs Wil je als professional een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid halen? Of ben je tweedegraadsleraar en wil je eerstegraads worden? Dat kan aan de UU.
  Prijs: 
  Divers
  Startmoment(en): 
  Divers
 • Young Professional Network Day Young Professional Network Day