11 resultaten
This course is for everyone who is interested in the protection of human rights and the idea of open societies.
Prijs: 
Free of charge
Startmoment(en): 
6 januari 2020
Gain insight into how societal and technological developments have changed the work of professionals in a variety of domains and how this forces them to respond
Prijs: 
Free of charge
Startmoment(en): 
10 februari 2020, 4 mei 2020

Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

In dit executive programma leert u meer over die aspecten van het aanbestedingsrecht die u nodig heeft om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen.

Effectief communiceren in de inkooppraktijk

In de masterclass Effectief communiceren in de inkooppraktijk staan strategisch beïnvloeden en effectieve communicatie centraal

Informele interventies

In de masterclass leert u om een correcte manier invulling te geven aan een informele behandeling en afhandeling van klachten, bezwaren en beroepen

Maatschappelijke waarde in competitieve procedures

Vergroot uw kennis van juridische, economische en inkoop-technische aspecten om in het gunningsproces de juiste keuzes te maken.

Ombudsfunctionaris in breed perspectief

In deze masterclass maakt u kennis met alle facetten van een unieke interventiefunctie in een organisatie: de ombudsfunctie.

Opleiding Specialisatie Strafrecht

De specialisatie behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht, de internationale (Europese)- en EVRM aspecten
Deze masterclass biedt overzicht van wetgeving en jurisprudentie, dat nodig is voor de afhandeling van vraagstukken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid

Samenwerking tussen lokale en regionale overheden

De masterclass richt zich op professionals werkzaam bij lokale en regionale overheden en te maken hebben met besluitvorming over samenwerkingen

Toezicht in de 21e eeuw

Deelnemers ontwikkelen samen een nieuw netwerk voor toezichthouders tijdens de bijeenkomsten waar ervaringen en kennis geactualiseerd worden