Vragenlijst Leerkrachtrepertoire pedagogisch-didactisch handelen (PDH)

Inzicht in het eigen pedagogisch-didactisch handelen en de manier waarop het handelen overkomt op leerlingen kan een goede opmaat zijn voor individuele reflectie en eventuele dialoog met anderen. Dit traject levert een blauwdruk op van het eigen handelen, gezien vanuit jezelf en vanuit het perspectief van de leerlingen. 

Bestemd voor: 
Docenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Startmoment(en): 
Op aanvraag
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
Afhankelijk van de maatwerkafspraken
Bijzonderheden: 

Maatwerk is mogelijk

Doelstellingen

Je krijgt zicht op het eigen handelingsrepertoire en op aspecten die op dit moment wellicht onderbelicht blijven. Je kunt dit relateren aan het onderwijsconcept van de school of een vernieuwing die wordt beoogd, en aan de eigen professionele ontwikkeling. Als meerdere leerkrachten de vragenlijst invullen, kun je samen met collega’s, al dan niet met de team- of schoolleiding, de dialoog aangaan over het gewenste handelen op de school. 

Inhoud

Je vult een vragenlijst in over wat je in interactie met leerlingen doet. Deze lijst bestrijkt een breed pallet aan leerkrachttaken, zoals bijvoorbeeld het geven van instructie, het inspelen op verschillen tussen leerlingen, het begeleiden van samenwerking tussen leerlingen en het geven van feedback. Leerlingen vullen dezelfde vragenlijst in. Je ontvangt een rapportage met een korte toelichting. Hiermee krijg je een profiel van het eigen handelen, gezien door jezelf en door de leerlingen. Je kunt hiernaast kiezen voor een aanvullend adviesgesprek met een onderwijsadviseur.

Kosten

De kosten zijn geheel afhankelijk van de maatwerkafspraken. Zie hieronder een indicatie.

  • Indien je als individuele leerkracht gebruik wilt maken van de vragenlijsten, zijn de kosten voor het aanleveren van het pakket, het verwerken van de gegevens van jezelf en de leerlingen (minimaal 10 en maximaal 35 leerlingen) en de terugrapportage 47 euro per leerkracht per klas.
  • Indien een aantal van de collega’s van de school meedoen, kan op verzoek een aanvullende team- of schoolrapportage worden gemaakt. In dat geval worden naast de kosten voor de individuele verwerking en rapportages à 47 euro per leerkracht, tevens kosten berekend voor de teamrapportage (extra kosten 41,50 euro voor teamrapportage met maximaal 10 leerkrachten) of voor de schoolrapportage (extra kosten 41,50 euro voor de schoolrapportage met maximaal 30 leerkrachten).
  • Indien je de uitkomsten wilt bespreken met een adviseur van Onderwijsadvies & Training, worden er gesprekskosten gerekend voor het onderwijskundig advies. Hiervoor geldt het gebruikelijke tarief à 150 euro per uur.

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Aanvragen pakket vragenlijsten

Voor het aanvragen van een pakket met vragenlijsten neem je contact op met:

Toets- en Evaluatieservice Universiteit Utrecht:
T 030 253 2179 / 3224
onderwijsadviesentraining@uu.nl

Meer informatie

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een (aanvullend) adviesgesprek kun je contact opnemen met Karin Smit.