Toetsen op opleidingsniveau: toetsbeleid en toetsprogramma

Deze training biedt ondersteuning bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het toetsbeleid en toetsprogramma.

  Bestemd voor: 
  Opleidingsverantwoordelijken, opleidingscommissie, examencommissie, toetscommissie, docenten
  Startmoment(en): 
  In overleg
  Aanbieder: 
  Onderwijsadvies & Training
  Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Bijzonderheden: 

  Maatwerk is mogelijk

  Aanbod

  We bieden zowel training als advies op maat.

  Voorbeelden van onderwerpen uit afgeronde adviestrajecten:

  • Ontwerpen van programmatisch toetsen
  • Aandacht voor formatief toetsen in het bestaande toetsprogramma
  • De rol van de examencommissie bij het evalueren van het toetsprogramma
  • Verbetering van toetsbeleid op het terrein van fraude en plagiaat
  • Uitwerken van de rol van de examencommissie vs toetscommissie in het vigerend toetsbeleid
  • Deskundigheidsbevordering van examinatoren/beoordelaars in de afstudeerfase

  Vragen die hierbij kunnen spelen zijn:

  • Hoe komen we tot een samenhangend toetsprogramma voor de gehele opleiding
  • Hoe borgen we de kwaliteit van de toetsing van leerlijnen binnen de opleiding
  • Hoe kunnen we onze toetsvisie formuleren en hoe werken we dit uit in een toetsprogramma
  • Hoe ontwikkelen we een solide toetsbeleid waarbij zowel de kwaliteit van de toetsen als de kwaliteit van de processen wordt geborgd
  • Hoe integreren we ons toetsbeleid met het toetsprogramma

  Over Onderwijsadvies & Training

  De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.