Toetsen op opleidingsniveau: toetsbeleid en toetsprogramma

Deze training biedt ondersteuning bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het toetsbeleid en toetsprogramma.

  Bestemd voor: 
  Opleidingsverantwoordelijken, opleidingscommissie, examencommissie, toetscommissie, docenten
  Startmoment(en): 
  In overleg
  Aanbieder: 
  Onderwijsadvies & Training
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Bijzonderheden: 

  Maatwerk is mogelijk

  Aanbod

  We bieden zowel training als advies op maat.

  Voorbeelden van onderwerpen uit afgeronde adviestrajecten:

  • Ontwerpen van programmatisch toetsen
  • Aandacht voor formatief toetsen in het bestaande toetsprogramma
  • De rol van de examencommissie bij het evalueren van het toetsprogramma
  • Verbetering van toetsbeleid op het terrein van fraude en plagiaat
  • Uitwerken van de rol van de examencommissie vs toetscommissie in het vigerend toetsbeleid
  • Deskundigheidsbevordering van examinatoren/beoordelaars in de afstudeerfase

  Vragen die hierbij kunnen spelen zijn:

  • Hoe komen we tot een samenhangend toetsprogramma voor de gehele opleiding
  • Hoe borgen we de kwaliteit van de toetsing van leerlijnen binnen de opleiding
  • Hoe kunnen we onze toetsvisie formuleren en hoe werken we dit uit in een toetsprogramma
  • Hoe ontwikkelen we een solide toetsbeleid waarbij zowel de kwaliteit van de toetsen als de kwaliteit van de processen wordt geborgd
  • Hoe integreren we ons toetsbeleid met het toetsprogramma
  Ik heb belangstelling

  Trainer/contactpersoon

  Over Onderwijsadvies & Training

  Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Bezoek onze website.

  Betalings- en annuleringsvoorwaarden

  Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.