Toetsanalyse en cijfers geven

Toetsanalyse geeft informatie die de docent helpt bij het optimaliseren van de toets(vragen) en het nemen van beslissingen die recht doen aan de leerprestaties van de studenten.

Bestemd voor: 
Docenten en/of docententeam in het hoger onderwijs
Startmoment(en): 
Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
Tijdsinvestering: 
1 bijeenkomst van een dagdeel (13.30 - 16.30)
Locatie: 
Nog niet bekend
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: 
€ 210,- (UU-medewerkers kunnen gebruikmaken van O&T eenheden - mits beschikbaar en in overleg met de faculteit)
Bijzonderheden: 

Maatwerk is mogelijk

Als jouw toets is gemaakt en verwerkt, wordt duidelijk wat het slagingspercentage is. Misschien vraag je je af of de toets misschien te makkelijk of moeilijk was? En ga ja achteraf nog cijfers bijstellen of juist niet?

Ook is het goed om teug te kijken op de kwaliteit van jouw toets en de toetsvragen. Heb ik wel voldoende vragen om een goed oordeel te kunnen vellen? Was er een goede mix van moeilijke en makkelijke vragen? Hebben de vragen onderscheid gemaakt tussen de goed en minder goed presterende studenten?

Programma

In de workshop van één dagdeel werken de deelnemers met een toetsanalyse van hun eigen toets. Is er geen toetsanalyse voor handen, dan krijgen de deelnemers een hulpmiddel (Excel-sjabloon) die hen in staat stelt op eenvoudige wijze de toetsresultaten te analyseren. De analyseresultaten gaan we systematisch na en al doende leren de deelnemers de betrouwbaarheidsmaat (Cronbach’s α) te interpreteren in relatie tot de studentenpopulatie en het scorepatroon. En, in meer detail gaan we de kwaliteit van de vragen na op basis van combinaties van Rir- en P-waarden. Mogelijke oorzaken voor afwijkende patronen proberen we te achterhalen, waarmee een begin wordt gemaakt voor vraagverbetering.

Voor het vaststellen van de cijfers en de voldoende-onvoldoende grens (cesuur) gaan we in op de consequenties van enkele van de meest gebruikte cesuurmethoden (absolute, relatieve en combinatiemethode), het gebruik van een cijferschaal van 0 tot 10 of van 1 tot 10 en algoritmen voor het omzetten van scores naar cijfers.

Doelen

Als je de workshop hebt gevolgd dan kun je:

  • een weloverwogen keuze maken voor een methode voor het bepalen van de zak-slaaggrens en het geven van cijfers, en het eventueel aanpassen van de norm.
  • een toetsanalyse uitvoeren en de analyseresultaten interpreteren en gebruiken om de betrouwbaarheid te kunnen vaststellen en de kwaliteit van de toets in haar geheel en van de vragen afzonderlijk te verbeteren.

Wil je met je eigen cursusteam of op programmaniveau kijken naar toetsanalyses? Neem dan contact met ons op voor de maatwerkopties.

Contactpersoon

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Bezoek onze website.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.