Sustainable Ruminant Health

Deze cursus is voor de rundveedierenarts van nu en morgen. Je leert namelijk meer over nieuwe ontwikkelingen in de veehouderij op het gebied van diergezondheid, technologie en de maatschappij. De cursus is pragmatisch en praktijkgericht.

Bestemd voor: 
Rundveedierenartsen
Toegangseisen: 

Basiskennis over diergezondheid van rundvee.

Startmoment(en): 
Cursusdag 6
Tijdsinvestering: 
> 1 jaar
Locatie: 
Faculteit Diergeneeskunde
Aanbieder: 
Faculteit Diergeneeskunde
Partner: 
European Bovine Congres (EBC)
Prijs: 
500 euro voor een losse cursusdag, 4000 euro voor het volgen van de gehele cursusreeks.
Bijzonderheden: 

Deelname aan de cursusreeks bestaande uit 10 dagen kost € 5000,-. De eerste 25 deelnemers krijgen dankzij een subsidie vanuit het EBC elk € 1000,- korting. Deelname aan de daarvoor opengestelde losse cursusdagen zal steeds € 500,- kosten.

De cursus

Inhoud

Vanwege zijn/haar specifieke kennis over diergezondheid en dierenwelzijn speelt de rundveedierenarts een belangrijke rol in het proces van een verantwoorde voedselproductie. In een rundveehouderij die zich moet aanpassen aan veranderende eisen van burger en samenleving, en die te maken krijgt met enorme technologische ontwikkelingen, moet ook de rundveedierenarts veranderen om van toegevoegde waarde te kunnen blijven.

Dit alles maakt het noodzakelijk dat rundveedierenarts van de toekomst blijvend moet investeren in kennis over diergezondheid, maar ook in kennis over ontwikkelingen in de maatschappij waar de veehouderij mee te maken krijgen en die van invloed zijn op de diergezondheid.

Natuurlijk werken dierenartsen aan diergezondheid en dus zullen ze voor een belangrijk deel over bekende onderwerpen praten. Deze cursus behandelt state of the art kennis, waarbij nieuwe technologische ontwikkelingen zoals automatisering en precision livestock farming besproken worden. Controversiële onderwerpen zullen daarbij niet gemeden worden. Daarbij kunnen vragen besproken worden zoals: Welke gevolgen zal de nieuwe Wet Dieren hebben voor de klauwgezondheidszorg? Hoe gaan we om met de stikstof wetgeving in ons voedingsadvies? Welke gevolgen hebben de ontwikkelingen op gebied van CRISPR Cas op de fokkerij op diergezondheid? Of we nu blij zijn met bepaalde ontwikkelingen of niet, we hebben er mee te dealen. De dierenarts moet daarin voorop gaan.

De cursus behandelt onderwerpen waar de rundveedierenarts in zijn/haar dagelijkse werk mee te maken heeft of zou kunnen hebben. Op de voorlopige lijst staan bekende onderwerpen zoals jongvee opfok, vruchtbaarheid, klauwgezondheid, uiergezondheid, transitie management, voeding en (opkomende) infectieziekten. De cursus behandelt ook nieuwe technologieën in de melkveehouderij, de mogelijkheden die genetica biedt in een duurzame rundveehouderij en communicatie.

Data en prijs

De eerste groep deelnemers is gestart in mei 2022 en het loopt door tot juni 2023. In het najaar van 2023 start een volgende groep. Als de situatie er naar is, kunnen we overwegen twee groepen tegelijkertijd kort na elkaar te starten.
Deelname aan de cursus reeks bestaande uit 10 dagen (á € 500,-) en kost € 5000,-. De eerste 25 deelnemers krijgen dankzij een subsidie vanuit het EBC elk € 1000,- korting. Deelname aan de daarvoor opengestelde losse cursusdagen zal steeds € 500,- kosten.

Zij die de hele cursus succesvol afronden maken deel uit van de eerste facultaire intervisiegroep Sustainable Ruminant Health en ontvangen een bijbehorend certificaat en accreditatiepunten voor PE-veterinair.

Aanmelden voor dagdeel/dagdelen

Programma

Het programma bestaat uit 10 onderdelen die elk een dag in beslag nemen. Hier onder staan de verschillende onderwerpen in het kort beschreven. De precieze inhoud van de onderwerpen kan, afhankelijk van de omstandigheden, in de loop van de tijd worden aangepast. Alle cursusdagen zijn ook los te volgen voor 500,- euro per cursusdag. Let op: per cursusdag is er slechts beperkt plek voor losse aanmeldingen.
Precieze data volgen nog.