Schriftelijke feedback geven

In deze training van twee bijeenkomsten leer je op een effectieve en efficiënte manier schriftelijke feedback te geven op teksten van studenten. Daarnaast gaan we in op hoe je studenten kunt helpen om feedback te gebruiken bij het verbeteren van de tekst. Tijdens de workshop gebruik je eigen praktijkvoorbeelden als uitgangspunt om te onderzoeken hoe de feedback effectiever en efficiënter ingezet kan worden.

Bestemd voor: 
Docenten die hun schriftelijke feedbackvaardigheden willen verbeteren
Startmoment(en): 
1 november 2019
Tijdsinvestering: 
2 bijeenkomsten van een dagdeel (8 uur in totaal) en circa 2 uur aan voorbereiding (feedback geven aan studenten niet inbegrepen)
Locatie: 
Utrecht, Science Park (De Uithof)
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€ 295,- (intern UU/UMC); € 350,- (extern)
Bijzonderheden: 

Maatwerk is mogelijk

Inhoud

We nemen als leidraad tijdens de training drie kernvragen waar effectieve feedback antwoord op zou moeten geven:

 1. Waar moet de student naartoe of wat is het doel?
 2. Waar staat de student nu of in hoeverre is het doel al bereikt?
 3. Wat kan de student doen om dichter bij het doel te komen?

Daarnaast gaan we in op verschillende principes die van belang zijn bij feedback geven en ontvangen en verwerken.

Data

Dagdeel 1: Vrijdag 1 november 2019, 9.30 -12.30 uur
Dagdeel 2: Vrijdag 22 november 2019, 9.30 – 12.30 uur

Programma

Onderwerpen dagdeel 1:

 • Wat is effectieve feedback
 • Algemeen geldende principes feedbackmodel
 • Het geven van positieve feedback

Onderwerpen dagdeel 2:

 • Adaptiviteit van feedback
 • Het activeren van de student in het feedbackproces

Leerdoelen

Na afloop van de training kun je:

 • Feedback afstemmen op wat de student kan;
 • Feedback afstemmen op de doelen die de student moet behalen;
 • Eigen feedback analyseren aan de hand van de gehanteerde feedbackmodellen;
 • Verbeterpunten opstellen gericht op effectiviteit en efficiëntie van feedback.

De training bestaat uit twee bijeenkomsten, met zo’n drie weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 8, het maximum aantal is 12.

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Contact

Secretariaat Onderwijsadvies & Training
T 030 253 3224
onderwijsadviesentraining@uu.nl