Performance assessment: Beoordelen van vaardigheden en competenties

In een academische opleiding verwerven studenten niet alleen kennis maar verwerven ze ook vaardigheden en een professionele houding. Maar hoe toets je dat? Hoe beoordeel je als docent bijvoorbeeld de kwaliteit van een thesis of een presentatie? En hoe zorg je ervoor dat de beoordeling voldoet aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de praktijk en in de wetenschappelijke literatuur? In deze cursus gaan docenten in drie werksessies aan de slag met eigen vragen en eigen materiaal, met als doel de bestaande praktijk te herontwerpen en verbeteren.

Bestemd voor: 
Docenten en leden van toets- en examencommissies
Toegangseisen: 

In het bezit van minimaal een BKO

Startmoment(en): 
In overleg
Tijdsinvestering: 
Totaal 20 uur: 3 bijeenkomsten van een dagdeel met voorbereidingsactiviteiten
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€425,- (intern UU/UMC); €550,- (extern)

Inhoud van de cursus

Deze cursus wordt gegeven over drie dagdelen. In hoofdlijnen komt het volgende aan bod:

  • Dagdeel 1: Performance assessment, opdrachten, theses, groepsopdrachten, kwaliteit van performance assessment (beoordelaar, instrument, proces); urgentie kweken, leerdoelen, presentaties;
  • Dagdeel 2: Ontwerpen van beoordelingsinstrumenten (rubrics, observatieschema) voor summatieve en formatieve doeleinden
  • Dagdeel 3: Moderation/kalibreersessies

Leerdoelen

De deelnemer is na afloop in staat

  • Op basis van recente wetenschappelijke literatuur te reflecteren op de dilemma’s bij performance assessment
  • Op basis van recente wetenschappelijke literatuur beoordelingsinstrumenten voor performance assessment te (her)ontwerpen
  • Op basis van wetenschappelijke literatuur een proces voor performance assessment te creëren leidend tot valide en betrouwbare beoordelingen

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname van de Universiteit Utrecht.

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Contactpersoon