Performance assessment: Beoordelen van vaardigheden en competenties

In een academische opleiding verwerven studenten niet alleen kennis maar verwerven ze ook vaardigheden en een professionele houding. Maar hoe toets je dat? Hoe beoordeel je als docent bijvoorbeeld de kwaliteit van een thesis of een presentatie? En hoe zorg je ervoor dat de beoordeling voldoet aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de praktijk en in de wetenschappelijke literatuur? In deze cursus gaan docenten in drie werksessies aan de slag met eigen vragen en eigen materiaal, met als doel de bestaande praktijk te herontwerpen en verbeteren.

Bestemd voor: 
Docenten en leden van toets- en examencommissies
Toegangseisen: 

In het bezit van minimaal een BKO

Startmoment(en): 
In overleg
Tijdsinvestering: 
Totaal 20 uur: 3 bijeenkomsten van een dagdeel met voorbereidingsactiviteiten
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: 
€565,- (UU-medewerkers kunnen gebruikmaken van O&T eenheden - mits beschikbaar en in overleg met de faculteit)

Inhoud van de cursus

Deze cursus wordt gegeven over drie dagdelen. In hoofdlijnen komt het volgende aan bod:

  • Dagdeel 1: Performance assessment, opdrachten, theses, groepsopdrachten, kwaliteit van performance assessment (beoordelaar, instrument, proces); urgentie kweken, leerdoelen, presentaties;
  • Dagdeel 2: Ontwerpen van beoordelingsinstrumenten (rubrics, observatieschema) voor summatieve en formatieve doeleinden
  • Dagdeel 3: Moderation/kalibreersessies

Leerdoelen

De deelnemer is na afloop in staat

  • Op basis van recente wetenschappelijke literatuur te reflecteren op de dilemma’s bij performance assessment
  • Op basis van recente wetenschappelijke literatuur beoordelingsinstrumenten voor performance assessment te (her)ontwerpen
  • Op basis van wetenschappelijke literatuur een proces voor performance assessment te creëren leidend tot valide en betrouwbare beoordelingen

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname van de Universiteit Utrecht.

Contactpersoon

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Bezoek onze website.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.