Onderzoek van studenten begeleiden

Onderzoek van studenten begeleiden is een ingewikkeld proces. In deze cursus werk je aan je rolbeheersing, je handelingsrepertoire en de efficiëntie bij het begeleiden van studenten. Je werkt aan een begeleidingsprotocol, bespreekt voorbeelden van "good practices" en krijgt concrete tips om adequaat om te gaan met veelvoorkomende situaties in de begeleiding.

Bestemd voor: 
Beginnende en meer ervaren begeleiders van onderzoek in een bachelor- en/of masteropleiding van het wetenschappelijk onderwijs
Toegangseisen: 

Enige ervaring met begeleiden van studenten bij onderzoek is gewenst

Tijdsinvestering: 
4 bijeenkomsten van circa 3 uur en zelfstudie
Locatie: 
Nog niet bekend
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€ 900 (intern UU/UMC); € 1.060 (extern), inclusief literatuur
Bijzonderheden: 

Van deze cursus is ook een Engelstalige variant. Maatwerk is mogelijk.

Perspectieven

In de cursus richten we ons op twee perspectieven: het perspectief van de begeleider en het perspectief van de student.

Het perspectief van de begeleider

Het is voor de begeleider essentieel om zicht te hebben op de drie belangrijkste begeleiderkwesties: die van rolbeheersing, het repertoire en de efficiëntie. Een goede begeleider schakelt bewust en soepel tussen de rollen van begeleider, beoordelaar en opleider. Om adequaat om te gaan met uiteenlopende situaties heeft de begeleider een uitgebreid repertoire aan kennis en vaardigheden over onderzoeksbegeleiding nodig. En onderzoeksbegeleiding dient ook efficiënt te gebeuren: er zit een plan achter dat gebaseerd is op een helder beeld van wat wanneer bereikt moet worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Het perspectief van de student

Een begeleider moet ook goed thuis zijn in de stappen die de student dient te zetten, de bijbehorende tussenproducten en de criteria waaraan deze moeten voldoen. Ook dient de begeleider op de hoogte te zijn van de kennis en vaardigheden die de student al beheerst en waarin de student zich nog moet ontwikkelen. De begeleider kent de notoire valkuilen voor de student en heeft een visie op de rol die de begeleider hierbij kan spelen. Daarnaast is inzicht in de wensen en behoeften van studenten ten aanzien van begeleiding gewenst. Ook is de begeleider zich bewust van het effect van zijn/haar gedrag op de houding en gedrag van de student.

Literatuur

Boeken die we tijdens deze cursus gebruiken:

  • Heinze Oost (2004). Een onderzoek begeleiden. Baarn: HB Uitgevers
  • Karin Scager & Bart Thoolen (2006). De docent als coach in het hoger onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff

Je ontvangt een bewijs van deelname als je actief hebt meegedaan aan de cursus: alle opdrachten hebt gemaakt en alle bijeenkomsten hebt bijgewoond.

Data

De data zijn:

  • 9 oktober 2019 (13.30 - 16.30 uur)
  • 30 oktober 2019 (13.30 - 16.30 uur)
  • 13 november 2019 (13.30 - 16.30 uur)
  • 27 november 2019 (13.30 - 16.30 uur)

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

Let op: promovendi en docenten van de faculteit Sociale Wetenschappen (UU) dienen voor inschrijving contact op te nemen met Kathelijn Korver (HR, FSW).