Effectiever scripties begeleiden

Scripties of afstudeerwerk begeleiden kan leuk en inspirerend zijn maar ook lastig en tijdrovend. In deze training bekijken we op welke manier jij je aanpak kunt optimaliseren zodat de begeleiding meer effect heeft en minder tijd kost. Je gaat aan de slag met vragen als: wat doe ik eigenlijk wanneer en hoe? Wat zijn effectievere manieren om de begeleiding te organiseren, feedback te geven en gesprekken te voeren? Welke strategieën kan ik studenten aanreiken zodat ze (tekst)problemen zelf beter kunnen detecteren en oplossen? Misschien kun je nog meer aan de student overlaten; je feedback beter doseren, op een andere manier feedback geven of belangrijke zaken explicieter en eerder bespreken met de student. 

Bestemd voor: 
Beginnende en meer ervaren begeleiders van onderzoek in een bachelor- en/of masteropleiding van het wetenschappelijk onderwijs
Toegangseisen: 

Enige ervaring met begeleiden van studenten bij onderzoek is gewenst

Startmoment(en): 
31 januari 2023
Overige cursusdata: 14 februari, 28 februari, 14 maart
Tijdsinvestering: 
4 bijeenkomsten van circa 3 uur en zelfstudie
Locatie: 
Nog niet bekend
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: 
€1085,- inclusief literatuur (UU-medewerkers kunnen gebruik maken van O&T eenheden - mits beschikbaar en in overleg met de faculteit)
Bijzonderheden: 

Deze cursus is in principe in het Engels (tenzij alle deelnemers Nederlandstalig zijn). Maatwerk is mogelijk.

Wat gaan we doen?

We werken zoveel mogelijk met situaties uit de praktijk en zullen in ieder geval aandacht besteden aan de verschillende rollen die een scriptiebegeleider heeft en manieren om daar grip op te krijgen en te houden. We gaan oefenen met het voeren van begeleidingsgesprekken om zo valkuilen en tips op het spoor te komen. Ook gaan we in op de analyse van scriptieproblemen: wat is precies het probleem en waardoor zou het veroorzaakt kunnen worden? Zo’n analyse is belangrijk voor efficiënte feedback: feedback die is toegesneden op het probleem en die de student helpt én activeert om zelf problemen te detecteren en op te lossen.

Perspectieven

In de cursus richten we ons op twee perspectieven: het perspectief van de begeleider en het perspectief van de student.

Het perspectief van de begeleider

Het is voor de begeleider essentieel om zicht te hebben op de drie belangrijkste begeleiderkwesties: die van rolbeheersing, het repertoire en de efficiëntie. Een goede begeleider schakelt bewust en soepel tussen de rollen van begeleider, beoordelaar en opleider. Scriptiebegeleiding moet ook efficiënt gebeuren: er zit een plan achter dat gebaseerd is op een helder beeld van wat wanneer bereikt moet worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Het perspectief van de student

Een begeleider moet ook goed thuis zijn in de stappen die de student moet zetten, de bijbehorende tussenproducten en de criteria waaraan deze moeten voldoen. Ook werkt het beter als de begeleider op de hoogte is van de kennis en vaardigheden die de student al beheerst en die waarin de student zich nog moet ontwikkelen. De begeleider kent de notoire valkuilen voor de student en heeft een visie op de rol die de begeleider hierbij kan spelen. Daarnaast is het goed om een beeld te hebben van begeleidingswensen en -behoeften van de student. Ook is de begeleider zich bewust van het effect van zijn/haar gedrag op de houding en gedrag van de student.

Literatuur

Boeken die we tijdens deze cursus gebruiken:

  • Heinze Oost (2004). Een onderzoek begeleiden. Baarn: HB Uitgevers
  • Karin Scager & Bart Thoolen (2006). De docent als coach in het hoger onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff
  • Joy de Jong & Jacqueline van Kruiningen (2022). Geef ze het nakijken. Over activerende feedback en schrijfbegeleiding in het hoger onderwijs. Amsterdam: Boom

Certificaat

Je ontvangt een bewijs van deelname als je actief hebt meegedaan aan de cursus: alle opdrachten hebt gemaakt en alle bijeenkomsten hebt bijgewoond.

Data

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten:

  • Dinsdag 31 januari, 13.30 – 16.30 uur
  • Dinsdag 14 februari, 13.30 – 16.30 uur
  • Dinsdag 28 februari, 13.30 – 16.30 uur
  • Dinsdag 14 maart, 13.30 – 16.30 uur

Voertaal

De cursus is in principe in het Engels (tenzij alle deelnemers Nederlandstalig zijn).

Let op: promovendi en docenten van de faculteit Sociale Wetenschappen (UU) dienen voor inschrijving contact op te nemen met Lucette Teurlings (HR, FSW).

Trainer

De cursus wordt gegeven door dr. Joy de Jong. Zij deed onderzoek naar de effectiviteit van scriptiegesprekken en is expert op het gebied van schrijfcoaching en de didactiek van academisch schrijven.

Contactpersoon

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Bezoek onze website.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.