Onderzoek van promovendi begeleiden

Leer omgaan met de rollen die je hebt als begeleider

Als promovendibegeleider ben je niet alleen inhoudsdeskundige, maar ook mede-onderzoeker, coach en beoordelaar. In deze (online) cursus leer je omgaan met deze rollen. Vragen die aan bod komen: hoe help je de promovendus een onafhankelijk onderzoeker te worden, hoe signaleer je probleemgedrag en hoe ga je hiermee om? Hoe houd je rekening met verschillende werkstijlen en leerbehoeften en hoe communiceer je met elkaar over wederzijdse verwachtingen?

Bestemd voor: 
Beginnende en ervaren begeleiders van promovendi van de Universiteit Utrecht en andere hoger onderwijs instellingen
Toegangseisen: 

Enige (start-)ervaring met het begeleiden van een PhD is vereist

Startmoment(en): 
4 oktober 2021
Tijdsinvestering: 
Vier bijeenkomsten van circa 3 uur (tussen 13.30 en 16.30 uur) en zelfstudie van circa 3 uur per bijeenkomst
Locatie: 
Online
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs:  Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.
€ 910 (intern UU/UMC); € 1.055 (extern), inclusief literatuur
Bijzonderheden: 

Deze cursus heeft ook een Engelstalige variant

  Werkwijze

  De werkwijze is zo veel mogelijk gefocust op onderlinge uitwisseling van ervaringen en het delen van ‘good practices’. Het programma begint niet vanaf ‘nul’. We proberen zoveel mogelijk boven tafel te krijgen wat al goed gaat, en daarop voort te bouwen. Maar we weten ook dat we steeds weer problematische situaties tegenkomen die moeilijk zijn om aan te pakken. We zullen dit soort uitdagingen analyseren en zoeken naar een goede aanpak. Daarbij benutten we niet alleen onze eigen ervaringsdeskundigheid, maar ook de (semi-) wetenschappelijke literatuur op het vlak van begeleiding van promovendi.

  This training made me more aware of my persona as a supervisor, and gave me useful tools to stimulate and guide my students through any circumstance. Discussing with and learning from peers is a big plus.

  Eljo van Battum
  Graduate School of Life Sciences (UU)

  Programma

  De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van circa 3 uur. Buiten de bijeenkomsten om werk je aan opdrachten gekoppeld aan je eigen begeleidingspraktijk. Het precieze programma wordt vastgesteld na inventarisatie van de vragen en problemen die de deelnemers inbrengen.

  The course was very useful and hands-on. It helped me to structure the supervisory style I have, resulting in a supervisory roadmap that I can adjust to each individual PhD student. It was also great to be able to exchange experiences with other supervisors, particularly about the potential challenges of supervision during the pandemic.

  Associate professor
  Faculty of Social Science (UU)

  Literatuur

  Naast verwijzingen naar internationale publicaties op het terrein van promovendi begeleiding, gebruiken we in de cursus het boek (bij de cursusprijs inbegrepen):

  Kearns, H. & Finn, J. (2017). Supervising PhD Students. A practical guide and toolkit. Adelaide: ThinkWell.

  Data

  • 4 oktober
  • 1 november 
  • 22 november
  • 13 december 

  Van 13.30 tot 16.30

  Direct aanmelden

  This course provided me with interesting insights to improve the alignment of expectations between me as a supervisor and my PhD students.

  Ewoudt van de Garde
  Graduate School of Life Sciences (UU)

  Over Onderwijsadvies & Training

  Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Meer over ons.

  Trainer/ contactpersoon