Onderzoek van promovendi begeleiden

Leer omgaan met de rollen die je hebt als begeleider

Als promovendibegeleider ben je niet alleen inhoudsdeskundige, maar ook mede-onderzoeker, coach en beoordelaar. In deze cursus leer je omgaan met deze rollen. Vragen die aan bod komen: hoe help je de promovendus een onafhankelijk onderzoeker te worden, hoe signaleer je probleemgedrag en hoe ga je hiermee om? Hoe houd je rekening met verschillende werkstijlen en leerbehoeften en hoe communiceer je met elkaar over wederzijdse verwachtingen?

Bestemd voor: 
Beginnende en ervaren begeleiders van promovendi van de Universiteit Utrecht en andere hoger onderwijs instellingen
Toegangseisen: 

Enige (start-)ervaring met het begeleiden van een PhD is vereist

Startmoment(en): 
14 oktober 2019
Tijdsinvestering: 
Vier bijeenkomsten van circa 3 uur (tussen 13.30 en 16.30 uur) en zelfstudie van circa 3 uur per bijeenkomst
Locatie: 
Utrecht, Science Park (De Uithof)
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: Dit bedrag is vrijgesteld van btw
€ 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), inclusief literatuur
Bijzonderheden: 

Deze cursus heeft ook een Engelstalige variant

  Cursusdata

  • 14 oktober 2019
  • 11 november 2019
  • 25 november 2019
  • 16 december 2019

  Werkwijze

  De werkwijze is zo veel mogelijk gefocust op onderlinge uitwisseling van ervaringen en het delen van ‘good practices’. Het programma begint niet vanaf ‘nul’. We proberen zoveel mogelijk boven tafel te krijgen wat al goed gaat, en daarop voort te bouwen. Maar we weten ook dat we steeds weer problematische situaties tegenkomen die moeilijk zijn om aan te pakken. We zullen dit soort uitdagingen analyseren en zoeken naar een goede aanpak. Daarbij benutten we niet alleen onze eigen ervaringsdeskundigheid, maar ook de (semi-) wetenschappelijke literatuur op het vlak van begeleiding van promovendi.

  Programma

  De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van circa 3 uur. Buiten de bijeenkomsten om werk je aan opdrachten gekoppeld aan je eigen begeleidingspraktijk. Het precieze programma wordt vastgesteld na inventarisatie van de vragen en problemen die de deelnemers inbrengen.

  Programmaonderdelen
  • Verkenning van kernthema’s in de promotiebegeleiding:
   • Het scheppen van helderheid inzake de wederzijdse verwachtingen van promovendi en begeleiders.
   • De planning van het promotietraject.
   • Doelgericht begeleiden (feedback geven)
   • Gespreksvaardigheden
   • Voortgangsbeoordelingen: inhoud en procedure
   • Het herkennen van risico’s en waarschuwingssignalen.
  • Uitvoeren van een sterkte/zwakte analyse van de eigen promovendi, en daaraan gekoppeld: het ontwikkelen van scenario’s voor de aanpak van veel voorkomende probleemsituaties.
  • Uitwisseling van ervaringswijsheden met collega begeleiders, en reflectie op de betekenis daarvan voor de eigen begeleidingspraktijk.
  • Begeleidingsplan opstellen om PhD-studenten toe te leiden naar de gestelde leerdoelen, en daar de planning en begeleidingsactiviteiten op af te stemmen.
  • Analyse van concrete lastige begeleidingssituaties, uitmondend in een intercollegiaal advies (intervisie).
  • Het toepassen van inzichten uit praktijkgeoriënteerde kernliteratuur op het terrein van de promovendibegeleiding.
  • Oefenen met nieuwe begeleidingsstrategieën (bijvoorbeeld gespreksvaardigheden) die ingezet kunnen worden in de eigen begeleidingspraktijk.
  • Formulering van actiepunten (SMART) voor de eigen professionele ontwikkeling, deze uitvoeren in de eigen praktijk en evalueren (in de laatste bijeenkomst).

  Literatuur

  Naast verwijzingen naar internationale publicaties op het terrein van promovendi begeleiding, gebruiken we in de cursus het boek (bij de cursusprijs inbegrepen):

  Kearns, H. & Finn, J. (2017). Supervising PhD Students. A practical guide and toolkit. Adelaide: ThinkWell.

  Over Onderwijsadvies & Training

  De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.

  Trainer/ contactpersoon