Onderwijsvisitaties en accreditatie

Een proefvisitatie blijkt nuttig ter voorbereiding van de gesprekken, waarmee je kunt voorkomen dat je door een slechte voorbereiding of onhandige gespreksvoering een negatiever oordeel krijgt dan je verdient. De proefvisitatie is georganiseerd in de vorm van een workshop, tijdens deze workshop worden gesprekken met de visitatiecommissie gesimuleerd.

Startmoment(en): 
Ongeveer twee weken voor het bezoek van de visitatiecommissie
Locatie: 
In overleg
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Prijs: 
In overleg
Bijzonderheden: 

Maatwerk is mogelijk

Doel

Het doel van deze proefvisitatie is om gevoel te krijgen voor de situatie en de rol als ondervraagde tijdens een visitatie: welk soort vragen kunnen er komen, hoe kijkt een visitatiecommissie tegen de opleiding aan, hoe verloopt het gespreksproces? Deze bijeenkomst is nadrukkelijk niet bedoeld om de deelnemers een bepaalde mening 'op te dringen'.

Voorbereiden van de zelfstudie

Bij het voorbereiden en schrijven van de zelfevaluatie ondersteunen wij bij de interpretatie van de standaarden van de opleidingsbeoordeling. Je kunt ons inschakelen als kritische lezer die vooral let op de onderbouwing van de eigen uitspraken.

Aanvullend onderzoek

Wij hebben voor opleidingen aanvullend onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de mening van afgestudeerden over de opleiding, we hebben geadviseerd bij de opzet van curriculumevaluatie, een internationale vergelijking uitgevoerd van doelstellingen en programma. Recent zijn we betrokken bij de herformulering van de doelen van een opleiding en de afstemming van curriculum- en cursusdoelen op elkaar.

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven te komen. Bezoek onze website.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.