Onderwijskundig leiderschap (CAT)

De intensieve leergang Onderwijskundig Leiderschap is bestemd voor onderwijsleiders van instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. De twee hoofdthema’s zijn: onderwijskundige verdieping en leiding geven aan onderwijsvernieuwing.

Bestemd voor: 
Seniordocenten, opleidingsdirecteuren, trekkers van onderwijsinnovatieprojecten (HO en WO)
Toegangseisen: 

Deelnemers worden voorgedragen door hun decaan

Startmoment(en): 
Voor de UU naar verwachting begin 2021; voor andere instellingen in overleg
Aanbieder: 
Onderwijsadvies & Training
Bijzonderheden: 

De leergang wordt aangeboden door het Centre for Academic Teaching. Onderwijsadvies & Training is betrokken bij de uitvoering. Maatwerk is mogelijk.

De deelnemers, voorgedragen door hun decanen, zijn afkomstig uit alle faculteiten van de Universiteit Utrecht. Ze volgen een intensief programma, dat bestaat uit acht thematische bijeenkomsten in een periode van meer dan een jaar, en een buitenlandse studiereis. Deelnemers leiden een onderwijsvernieuwingsproject in hun eigen opleiding of faculteit. De Universiteit Utrecht biedt de leergang ook aan andere universiteiten aan.

Over Onderwijsadvies & Training

De onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training dragen bij aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dit doen zij door het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Wij bieden trainingen en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven advies over leren in organisaties. Maak kennis met ons.